Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2021

31. 8. 2020

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2021 v oblasti poskytování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021 (Program podpory A)

Dne 25. 8. 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 269/20/ZK, termín dotačního řízení na rok 2021 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude  financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Žádost o finanční podporu pro rok 2021 je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 5. října do 8. listopadu 2020.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel).

Více informací naleznete v přiložených souborech:  Vyhlášení DŘ 2021_program podpory A_LK (PDF);

příloha vyhlášení (Kritéria) Kritéria (PDF)Kritéria (PDF)

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

  1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
  2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF);  Formulář_bezdlužnost (formát WORD)
  3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) – v případě, že žádost podává jiná osoba než statutární zástupce žadatele;
  4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (předkládají všichni žadatelé, formulář LK), viz příloha č. 4 k této žádosti; formát (EXCEL)  Rozdeleni_nakladu_priloha_c_4

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové smlouvy (PDF): 1) Vzorová smlouva_dotace ; 2) Vzorová smlouva_příspěvek zřizovatele


K vyplňování žádosti o dotaci na r. 2021 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV

V případě, že jste byli úspěšnými žadateli v r. 2020 v rámci dotačních řízení MPSV (Programy podpory C, D, E), prosíme, částky uveďte do zdrojové části žádosti do složky „další dotace od resortů státní správy“ do podsložky, kterou nazvete „MPSV_COVID“.

Děkujeme, pracovníci OSV