Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Dotační řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV na r. 2021

12.7.2021

Výsledky 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021

Výsledky 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2021 (Finančí prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2021 - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021)

V červnu 2021 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 912/21/RK a 279/21/ZK, výsledky 2. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva krajeVýsledky 2. kola (soubor PDF)Výsledky 2. kola (soubor PDF)


1.7.2021

Vyhlášení mimořádného 3. kola dotačního řízení pro rok 2021 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádná 3. termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021.

Žádost o finanční podporu je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 16. srpna do 5. září 2021.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.)

Mimořáné 3. kolo dotačního řízení je určeno pro tzv. krizové dofinancování sociálních služeb v Libereckém kraji v případě neobdržení dostatečné výše finanční podpory v rámci vícezdrojového financování.

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 1.7.2021), či v přiložených souborech: Mimořádné vyhlášení (soubor PDF)Mimořádné vyhlášení (soubor PDF), příloha k mimořádnému vyhlášení Kritéria (soubor PDF)Kritéria (soubor PDF).

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé),
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (PDF), (předkládají všichni žadatelé), Formulář Bezdlužnost (formát Word)
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - kopie dokladu opravňující jednat jménem příjemce,
 4. Zdůvodnění mimořádného požadavku z důvodu výpadku finančního zdroje (libovolný formát), (předkládají všichni žadatelé), toto zdůvodnění bude obsahovat i seznam obcí, u kterých daný poskytovatel žádal o financování, částku kterou žádal + další případné zdroje.

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové smouvy (PDF): Vzorová smlouva dotace (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele (soubor PDF)

Vozrové dodatky (PDF): Vzorový dodatek - Smlouva dotace (soubor PDF)Vzorový dodatek - Smlouva příspěvek zřizovatele (soubor PDF)


17. 5. 2021 

Z důvodu plánovaného vypnutí datového centra OKsystému 14. 5. 2021 od 15:00 byl prodloužen termín pro podání Žádosti o finanční podporu do mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2021 (reforma duševního zdraví) do 17. května 2021.


6. 4. 2021

Vyhlášení mimořádného 2. kola dotačního řízení pro rok 2021 v oblasti poskytování sociálních služeb

Liberecký kraj vyhlašuje mimořádný 2. termín dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znení pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021.

Žádost  o finanční podporu je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 3. května do 14. května 2021.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel.) 

Mimořádné 2. kolo dotačního řízení je určeno na kofinancování výdajů poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti s reformou duševního zdraví.

Více informací naleznete na Úřední desce (zveřejněno 1. 4. 2021), či v přiložených souborech: Mimořádné vyhlášení (soubor PDF)Mimořádné vyhlášení (soubor PDF), příloha k mimořádnému vyhlášení Kritéria (soubor PDF)Kritéria (soubor PDF)

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé),
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (PDF), (předkládají všichni žadatelé), Formulář Bezdlužnost (formát Word),
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) - v případě, že žádost podává jiná osoba než statutární zástupce žadatele,
 4. Formulář: Vyčleněné kapacity sociální služby (úvazky pracovníků v přímé péči, v případě pobytové služby lůžka), (Excel), (předkládají všichni žadatelé), Formulář Vyčleněné kapacity (formát Excel)
 5. Koncepce péče o klienty s duševním onemocněním v sociální službě, na kterou je žádána finanční podpora, a to v max. rozsahu 1 strany formátu A4 (PDF), (předkládají všichni žadatelé).

Žádost musí být elektronicky podepsáná oprávněnou osobou.

Vzorové smlouvy (PDF): Vzorová smlouva dotace (soubor PDF)Vzorová smlouva příspěvek zřizovatele (soubor PDF)

Vzorové dodatky (PDF): Vzorový dodatek - Smlouva dotace (soubor PDF)Vzorový dodatek - Smlouva příspěvek zřizovatele


15. 3. 2021

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021

Výsledky 1. kola dotačního řízení na podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na rok 2021 (Finančí prostředky kraj obdrží na základě Rozhodnutí MPSV pro rok 2021 - dotační řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021)

V únoru 2021 schválily orgány Libereckého kraje, č. usnesení 139/21/RK a 43/21/ZK, výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV.

Výsledky jsou zveřejněny zde: Usnesení Zastupitelstva kajeVýsledky 1. kola (soubor PDF)Výsledky 1. kola (soubor PDF)


31. 8. 2020

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2021 v oblasti poskytování sociálních služeb

Vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021 (Program podpory A)

Dne 25. 8. 2020 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, usnesením č. 269/20/ZK, termín dotačního řízení na rok 2021 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude  financováno z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

Žádost o finanční podporu pro rok 2021 je možné žadateli zpracovat a podat v termínu

od 5. října do 8. listopadu 2020.

(Žádost bude podávána výhradně prostřednictvím aplikace OKslužby-poskytovatel).

Více informací naleznete v přiložených souborech:  Vyhlášení DŘ 2021_program podpory A_LK (PDF);

příloha vyhlášení (Kritéria) Kritéria (PDF)Kritéria (PDF)

Žadatel bude podávat jednu žádost, která bude obsahovat žádosti o finanční podporu na jednotlivé sociální služby.

 

Součástí elektronické žádosti budou tyto povinné přílohy:

 1. Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu (PDF), (předkládají všichni žadatelé);
 2. Prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, dalším státním institucím a rozpočtům územních samosprávných celků (předkládají všichni žadatelé), (PDF);  Formulář_bezdlužnost (formát WORD)
 3. Zplnomocnění zástupce k podání žádosti o dotaci (PDF) – v případě, že žádost podává jiná osoba než statutární zástupce žadatele;
 4. Rozdělení nákladů a dotace podle formy a krajů působnosti (předkládají všichni žadatelé, formulář LK), viz příloha č. 4 k této žádosti; formát (EXCEL)  Rozdeleni_nakladu_priloha_c_4

Žádost musí být elektronicky podepsána oprávněnou osobou.

Vzorové smlouvy (PDF): 1) Vzorová smlouva_dotace ; 2) Vzorová smlouva_příspěvek zřizovatele


K vyplňování žádosti o dotaci na r. 2021 z rozpočtu kraje z prostředků MPSV

V případě, že jste byli úspěšnými žadateli v r. 2020 v rámci dotačních řízení MPSV (Programy podpory C, D, E), prosíme, částky uveďte do zdrojové části žádosti do složky „další dotace od resortů státní správy“ do podsložky, kterou nazvete „MPSV_COVID“.

Děkujeme, pracovníci OSV