Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

5.2 - Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

 

Základní údaje a podmínky podprogramu

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODPROGRAMU

Číslo podprogramu

5.2

Název podprogramu

Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Správce podprogramu

Odbor sociálních věcí

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PODPROGRAMU

Cíl/účel podprogramu

Podpora registrovaných sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění

Předmět podpory

  1. Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen DF LK) se poskytuje na úhradu nákladů na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb dle §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákona o sociálních službách).

 

  1. Dotace z DF LK se poskytuje na úhradu nákladů, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních služeb v souladu s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a s komunitními plány obcí, v jejichž regionu je služba poskytována a s dalšími podpůrnými materiály, které řeší problematiku sociálně vyloučených lokalit Libereckého kraje.

Forma podpory

Účelová neinvestiční dotace z DF LK

Okruh žadatelů / Vymezení příjemci podpory

Registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle §62 zákona o sociálních službách, kteří mají sídlo na území České republiky a poskytují tyto služby na území Libereckého kraje.

Hodnotící orgán kraje

Odbor sociálních věcí

Schvalující orgán kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Kontaktní osoba

Ing. Diana Ahmadi, diana.ahmadi@kraj-lbc.cz

Další informace