Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Doprovázení náhradních rodičů

  • Pěstouni a poručníci mají zajištěnu odbornou podporu, aby mohli dobře vykonávat svou náročnou a záslužnou úlohu.

  • Každý pěstoun a poručník má práva a povinnosti stanovené především zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

  • Každý pěstoun i poručník musí mít uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

  • Dohoda o výkonu pěstounské péče musí být v zájmu dítěte: vychází z individuálního plánu ochrany dítěte

  • K zajištění práv a povinností pěstounů a poručníků pomáhají úřady nebo doprovázející organizace.

Práva a povinnosti každého pěstouna, pěstouna na přechodnou dobu i poručníka vymezují zákon o sociálně-právní ochraně dětí a občanský zákoník. 

Každý pěstoun, pěstoun na přechodnou dobu a poručník musí uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, která upravuje konkrétní obsah a rozsah jeho práv a povinností.

Dohoda o výkonu pěstounské péče vychází z individuálního plánu ochrany dítěte: jejím účelem je naplnit zájem dítěte.

Práva a povinnosti pěstounů

Právo na zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě: krátkodobá péče v dočasné pracovní neschopnosti, při ošetřování blízké osoby, narození dítěte, vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při úmrtí blízké osoby.

Právo na pomoc při zajištění celodenní péče o svěřené dítě starší 2 let: v rozsahu alespoň 14 dnů ročně, přiměřeně věku dítěte.

Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci: alespoň jednou za 6 měsíců.

Povinnost zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě: 24 hodin za rok. Pěstouni mají právo na bezplatné poskytnutí tohoto vzdělávání.

Povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými, zejména s rodiči, umožnit styk dítěte s rodiči a dalšími blízkými osobami. Pěstouni mají právo na pomoc při zajištění místa a asistence pro styk dítěte s blízkými osobami.

Povinnost spolupracovat: umožnit sledování plnění dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným ochranou dítěte.

Dohodu o výkonu pěstounské péče lze uzavřít s obecním úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany (kontakty zde).

Minimální obsah a rozsah podpory dle dohody je pěstounům poskytován bezplatně.