Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Je strašně důležité mít oporu v rodině, říká tvář Týdne náhradního rodičovství Michal Bulíř

16. 10. 2018

Pro letošní rok se s Týdnem náhradního rodičovství, který probíhá v rámci kampaně MÍT DOMOV A RODINU "Samozřejmost nebo vzácnost?", spojil útočník Bílých Tygrů Liberec Michal Bulíř. V rozhovoru se mimo jiné dočtete, čím ho kampaň zaujala, co si myslí o pěstounské péči a na co z dětství rád vzpomíná.

Proč jste se rozhodl stát tváří Týdne náhradního rodičovství a spojil se tak s kampaní MÍT DOMOV A RODINU?

Na kampani mě zaujalo to, že chce pomoci dětem, které ve své rodině vyrůstat nemohou právě tím, že jim hledá náhradní rodiče. Od doby, co mám malou dcerku, už vnímám tuhle problematiku trošku jinak. Vím, jaké to je starat se o dítě a jaké to je pro dítě, když má svoje rodiče a může vyrůstat v rodinném prostředí.

Co pro Vás osobně znamená domov a rodina?

Pro mě to znamená strašně moc, i když jsem od rodičů odešel celkem brzy. Osamostatnil jsem se v 17 letech. Tím, že jsem od malička žil doma s rodinou, dostalo se mi všeho, co by se podle mě mělo dostat každému dítěti. Je strašně důležité mít oporu v rodině. Stejně tak je důležitá i výchova rodičů, která vás formuje na celý život.

V čem vidíte největší výhody pěstounské péče?

Já vidím největší výhodu v tom, že se děti mají za kým vracet domů, že mají rodiče, kteří se o ně starají. To si myslím, že je ta největší výhoda – mít rodinné zázemí. V zařízení má dítě kolem sebe partu dětí a střídají se u něj tety. Kamarády si člověk najde vždycky, ale rodinu mu nic nenahradí.

Myslíte si, že se v České republice téma pěstounské péče dostatečně propaguje?

Já osobně jsem žádnou kampaň na podporu pěstounské péče nezaregistroval. Ve zprávách se občas něco na toto téma objeví, ale jinak jsem si ničeho nevšiml. Do této doby mě ani nenapadlo se o toto téma více zajímat.

Uvažoval byste někdy o přijetí dítěte do pěstounské péče?

To je těžká otázka. Vždycky jsem si přál mít dítě a to se nám teď povedlo, ale kdyby nastala situace, že by to z nějaké důvodu nešlo, tak bych určitě zvažoval jiné možnosti.

Co nebo kdo Vás přivedl k hokeji?

K hokeji mě přivedl můj děda, který byl viceprezidentem libereckého klubu. Dělal trenéra, od malička se o mě staral a vedl mě k hokeji. Táta hrál fotbal, takže ten na hokej neměl moc času. Děda mě k hokeji přivedl, když mi byli tři roky. Od tohoto věku jsem chodil na zimák, snažil jsem se vnímat tu hokejovou atmosféru a už jsem u toho zůstal.

Jaký je Váš nejhezčí zážitek z dětství?

Když se tak zpětně ohlédnu, tak se mi líbilo, že jsme u nás na sídlišti měli partu kluků, se kterými jsme vymýšleli různé hry venku. Myslím, že to v dnešní době trošku opadlo a že většina dětí je doma a má trošku jiné zájmy - jako například počítače. My jsme přicházeli ze školy, udělali jsme si povinnosti a šli jsme si hrát ven. To bych přál každému dítěti i v dnešní době.

 

kampan

Ing. Kateřina Hájková
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226449
Mobil: 725704059

Setkání rodin pěstounů na přechodnou dobu

07.11.2018


Tradiční setkání pěstounských rodin z Libereckého kraje, které uspořádalo oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje, se konalo  o víkendu ve dnech 2. – 3. 11. 2018 v Jablonci nad Jizerou.

Na setkání byli pozvaní pěstouni na přechodnou dobu z celého kraje a jim svěřené děti, včetně biologických nezletilých dětí pěstounů. Setkání se zúčastnili téměř všichni zařazení pěstouni na přechodnou dobu a jejich rodiny, nejmladším dětem bylo několik měsíců. Setkání  se uskutečnilo v příjemném prostředí Horského hotelu Stráž.

Program pátečního podvečera po příjezdu rodin, ubytování a večeři byl zahájen přednáškou Mgr. Zdeňky Svobodové na téma Kde čerpat sílu a zdroje pro další péči o děti. Po přednášce byli přítomní pěstouni ze strany zástupkyň Krajského úřadu Libereckého kraje informováni o aktuální situaci i zaváděných novinkách v pěstounské péči  na přechodnou dobu v rámci Libereckého kraje a následně jim  byl dán prostor pro vzájemné sdílení zkušeností z praxe.

 V sobotu po snídani pokračoval program přednáškou Pražského kreativního centra Loono   s praktickými ukázkami na téma Na prevenci a zdraví záleží. Den byl zakončen Wokrshopem na téma arteterapie, na kterém měli pěstouni možnost si vyrobit a odvézt své vlastní  podzimní aranžmá.

Po dobu programu pro pěstouny se o dětské účastníky víkendového setkání vzorně staraly pracovnice Centra volného času Arabela v Liberci, které pro děti připravily zajímavé aktivity po celou dobu pobytu. Např. si děti měly možnost zahrát nespočet her jak v přírodě, tak i v prostorách hotelu nebo si vyrobit svícen jako památku na společně strávený čas. Zmíněné pracovnice se zároveň stihly postarat i o úplně nejmladší účastníky setkání, čas s nimi trávily zejména pobytem v přírodě při procházkách, ale pochopitelně a zejména se o ně láskyplně starali sami pěstouni na přechodnou dobu.

Podzimní setkání pěstounských rodin bylo zakončeno v sobotu odpoledne v duchu všeobecné spokojenosti. Pěstouni ocenili možnost zúčastnit se společného setkání pod záštitou krajského úřadu, které není v ostatních krajích úplně běžné. Pěstouni i jejich děti hodnotili program  i pobyt jako takový celkově kladně a projevili zájem setkávat se a sdílet svoje radosti i strasti v průběhu péče o svěřené děti. Pro příště by opět uvítali uspořádat setkání pouze pěstounů  na přechodnou dobu a jejich rodin a to opět v rámci celého našeho kraje.

 

Týden náhradního rodičovství probíhal i v Tanvaldě

Mateřské a dětské centru  MAJÁK, z. s., v Tanvaldě uspořádalo v rámci Týdne náhradního rodičovství výpravnou akci pro rodiny s dětmi pod názvem Rodinná cesta za pokladem.

Nejprve se zájemci o problematiku náhradní rodinné péče sešli v MDC Maják, kde proběhla živá diskuze nad tématem. Pracovnice centra osvětlovaly základní otázky a mýty problematiky. Poté už zvědavé a nedočkavé děti odstartovaly cestu za pokladem, která probíhala v budově centra a v přilehlé zahradě. Na 10 stanovištích děti plnily tematické úkoly podporující vztahy v rodinách, uvědomování si důležitosti prorodinných vazeb. Akce se zúčastnilo 9 osob, 14 osob reagovalo na akci osobní poznámkou, se 3 osobami došlo k cílené individuální schůzce. Lze odhadovat, že díky této akci povědomí o problematice náhradní rodinné péče zaznamenalo na cca 5000 lidí v regionu Tanvaldska.

Realizátorem akce bylo Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s.

Centrum podpory náhradní rodinné péče

U Školky 579, Tanvald 468 41

 

 

Komplikované začátky nemusejí znamenat špatné konce


dar

 

V rámci Týdne náhradního rodičovství 2018 vám představujeme činnost doprovázející organizace, která je zároveň realizátorem kampaně MÍT DOMOV A RODINU.

Představte ve zkratce, jak vaše organizace pracuje s pěstouny, jaké služby jim poskytuje a jak se na Vás mohou obrátit.

Centrum DAR (Domov a rodina) působí v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Naše pobočky najdete v Semilech, Vrchlabí a Trutnově. V současné době tvoří naši klientelu přes 70 pěstounských rodin, své služby nabízíme i zájemcům o náhradní rodinnou péči a široké veřejnosti.

Centrum DAR zajišťuje doprovázení pěstounských rodin po celou dobu péče o dítě, pomoc v obtížných situacích, které se v průběhu péče objevují. Naši pracovníci pomáhají pěstounům při kontaktech s biologickou rodinou dítěte, při zpracování minulosti dítěte a vyrovnání se s případnými traumaty. Nabízíme také terapeutickou pomoc dítěti i celé rodině. Organizujeme setkávání s programem pro celé rodiny, kde mohou pěstouni sdílet své zkušenosti a předávat si inspiraci. Realizujeme vzdělávání, které probíhá formou víkendových pobytů nebo jednodenních seminářů. Témata vzdělávání se odvíjí od potřeb a požadavků našich klientů. Pořádáme také víkendové pobyty pro děti z pěstounských rodin a mnoho dalších aktivit.

Na pracovníky centra se mohou obracet i všichni zájemci, kterým je problematika náhradní rodinné péče blízká a chtějí se dozvědět více. Další informace a kontakty získáte na našich webových stránkách a na facebooku.

 

Proč jste se přidali do kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“.

K tomu, aby bylo možné systém pěstounská péče nadále rozvíjet, je třeba mít dostatečný počet kvalitních pěstounů. Tato kampaň, kterou zaštiťuje Krajský úřad Libereckého kraje, umožňuje jednotlivým subjektům působícím v oblasti náhradní rodinné péče oslovit co nejširší veřejnost, podat jí dostatek informací o pěstounství, odpovědět na otázky, které je v  souvislosti s tématem napadají a dostat pěstounskou péči do povědomí. Hlavním cílem kampaně je získávání nových zájemců o náhradní rodičovství. Centrum DAR aktivně propaguje náhradní rodinnou péči, a proto jsme se také přidali do této kampaně. Propojení v rámci celého kraje umožňuje organizacím dostatečný prostor prezentovat své nápady, zkušenosti a zároveň zajišťuje jednotné působení a větší dosah kampaně.

 

V čem je podle vás pěstounská péče nejvíce přínosná?

Základní význam pěstounské péče spatřujeme v tom, že dává dětem možnost prožít dětství v náhradní rodině. V rodině, která je nejvýznamnějším sociálním společenstvím, ve kterém dítě získává základy pro mezilidské vztahy na celý život. Pro správný vývoj dítěte je bezpodmínečně nutné, aby co možná nejdříve po narození navázalo citové pouto k rodičům – ať už biologickým nebo náhradním. Díky tomuto vztahu má dítě možnost poznávat okolní svět, učit se důvěřovat lidem a poznává jistotu a bezpečí domova.

Pěstounská péče dává dětem naději, že komplikované začátky nemusejí znamenat špatné konce.

kampan