Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tím, že jsme se stali pěstouny, jsme jen získali, říká pěstounka

17. 10. 2018
 1. V rámci Týdne náhradního rodičovství vám přinášíme třetí a poslední ze série rozhovorů k tématu pěstounské péče - tentokrát s pěstounkou z Libereckého kraje.

 2. Proč jste se rozhodla stát pěstounem? Co Vás motivovalo?
 3. V mém srdci a našem domečku bylo dost místa pro dalšího človíčka. Každý rok jsme pravidelně se synem chodili kupovat dárky pod stromeček dětem z dětských domovů, až jeden rok jsme si řekli, že by bylo hezké poskytnout lásku a domov človíčkovi, který hned na začátku života neměl možnost žít ve své rodině.
 4.  
 5. Jak vnímalo toto rozhodnutí vaše okolí? S jakými reakcemi jste se setkal/a?
 6. Myslím, že moje obavy z reakcí lidí byly zpočátku veliké. Nakonec se ukázalo, že to vlastně vůbec nikdo neřešil. Okolí to vzalo jako jasnou věc. Nikdy jsem se nesetkala s nepříjemnou reakcí. Spíš naopak. Mně samotné jsou nepříjemné i takové velmi pozitivní reakce typu „To je skvělé, co jsi udělala“. To, že se součástí mého života stal človíček, kterého jsem neporodila, nepovažuji za nic tak výjimečného.
 7.  
 8. Pěstouni musí projít přípravou. Byla pro vás přínosná? V čem?
 9. Na přípravu pěstounů vzpomínám moc ráda. Sešla se nám úžasná parta lidí, kteří mají stejné smyšlení a všichni lektoři byli skvělí. Dodnes se setkáváme na různých akcích společně s dětmi.  Pro mě to bylo velmi přínosné. Setkali jsme se s odborníky, kteří nám objasnili specifika výchovy dětí z ústavní péče. Měli jsme možnost konzultovat naše obavy se zkušenými pěstouny. Pro mě to byl vždy velmi příjemně strávený čas.
 10.  
 11. Jaká byla vaše očekávání před převzetím dítěte? Překvapilo Vás při jeho příchodu něco?
 12. Při prvním setkání ještě v kojeneckém ústavu mě překvapilo, že se nedostavil žádný ten pocit ohromného nadšení. Byl to jen obrovský strach, jestli to zvládnu. Všechno šlo velmi rychle a tak na velké přemýšlení nebyl čas. Začala to být realita. Dodnes mám pocit, že nám tenhle úžasný človíček dvojnásob vrací všechno, co do něj vložíme. Její nezměrná energie nás všechny nabíjí. Tím, že jsme se stali pěstouny, jsme jen získali, o nic nejsme ochuzeni.
 13.  
 14. S jakými mýty o pěstounské péči se nejčastěji setkáváte?
 15. Tím největším mýtem je asi to, že si spousta lidí myslí, že si jdete do kojeneckého ústavu nebo do dětského domova vybrat dítě, které se Vám líbí.
 16.  
 17. Co je na tom být pěstounem nejtěžší a co Vám naopak dělá největší radost?
 18. Nejtěžší je čekání na svěřené dítě a počáteční papírování. Já mám velmi dobré zkušenosti se soudem i orgánem sociálně-právní ochrany dětí v Mladé Boleslavi. Opravdu se snažili celý proces v rámci možností urychlit v zájmu dítěte.
 19.  
 20. Teď když víte, co obnáší být pěstounem, šla byste do toho znova?
 21. Určitě a ráda.
 22.  
 23. Děkujeme za rozhovor.

Ing. Kateřina Hájková
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226449
Mobil: 725704059

Setkání rodin pěstounů na přechodnou dobu

07.11.2018


Tradiční setkání pěstounských rodin z Libereckého kraje, které uspořádalo oddělení sociální práce, odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje, se konalo  o víkendu ve dnech 2. – 3. 11. 2018 v Jablonci nad Jizerou.

Na setkání byli pozvaní pěstouni na přechodnou dobu z celého kraje a jim svěřené děti, včetně biologických nezletilých dětí pěstounů. Setkání se zúčastnili téměř všichni zařazení pěstouni na přechodnou dobu a jejich rodiny, nejmladším dětem bylo několik měsíců. Setkání  se uskutečnilo v příjemném prostředí Horského hotelu Stráž.

Program pátečního podvečera po příjezdu rodin, ubytování a večeři byl zahájen přednáškou Mgr. Zdeňky Svobodové na téma Kde čerpat sílu a zdroje pro další péči o děti. Po přednášce byli přítomní pěstouni ze strany zástupkyň Krajského úřadu Libereckého kraje informováni o aktuální situaci i zaváděných novinkách v pěstounské péči  na přechodnou dobu v rámci Libereckého kraje a následně jim  byl dán prostor pro vzájemné sdílení zkušeností z praxe.

 V sobotu po snídani pokračoval program přednáškou Pražského kreativního centra Loono   s praktickými ukázkami na téma Na prevenci a zdraví záleží. Den byl zakončen Wokrshopem na téma arteterapie, na kterém měli pěstouni možnost si vyrobit a odvézt své vlastní  podzimní aranžmá.

Po dobu programu pro pěstouny se o dětské účastníky víkendového setkání vzorně staraly pracovnice Centra volného času Arabela v Liberci, které pro děti připravily zajímavé aktivity po celou dobu pobytu. Např. si děti měly možnost zahrát nespočet her jak v přírodě, tak i v prostorách hotelu nebo si vyrobit svícen jako památku na společně strávený čas. Zmíněné pracovnice se zároveň stihly postarat i o úplně nejmladší účastníky setkání, čas s nimi trávily zejména pobytem v přírodě při procházkách, ale pochopitelně a zejména se o ně láskyplně starali sami pěstouni na přechodnou dobu.

Podzimní setkání pěstounských rodin bylo zakončeno v sobotu odpoledne v duchu všeobecné spokojenosti. Pěstouni ocenili možnost zúčastnit se společného setkání pod záštitou krajského úřadu, které není v ostatních krajích úplně běžné. Pěstouni i jejich děti hodnotili program  i pobyt jako takový celkově kladně a projevili zájem setkávat se a sdílet svoje radosti i strasti v průběhu péče o svěřené děti. Pro příště by opět uvítali uspořádat setkání pouze pěstounů  na přechodnou dobu a jejich rodin a to opět v rámci celého našeho kraje.

 

Týden náhradního rodičovství probíhal i v Tanvaldě

Mateřské a dětské centru  MAJÁK, z. s., v Tanvaldě uspořádalo v rámci Týdne náhradního rodičovství výpravnou akci pro rodiny s dětmi pod názvem Rodinná cesta za pokladem.

Nejprve se zájemci o problematiku náhradní rodinné péče sešli v MDC Maják, kde proběhla živá diskuze nad tématem. Pracovnice centra osvětlovaly základní otázky a mýty problematiky. Poté už zvědavé a nedočkavé děti odstartovaly cestu za pokladem, která probíhala v budově centra a v přilehlé zahradě. Na 10 stanovištích děti plnily tematické úkoly podporující vztahy v rodinách, uvědomování si důležitosti prorodinných vazeb. Akce se zúčastnilo 9 osob, 14 osob reagovalo na akci osobní poznámkou, se 3 osobami došlo k cílené individuální schůzce. Lze odhadovat, že díky této akci povědomí o problematice náhradní rodinné péče zaznamenalo na cca 5000 lidí v regionu Tanvaldska.

Realizátorem akce bylo Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s.

Centrum podpory náhradní rodinné péče

U Školky 579, Tanvald 468 41

 

 

Komplikované začátky nemusejí znamenat špatné konce


dar

 

V rámci Týdne náhradního rodičovství 2018 vám představujeme činnost doprovázející organizace, která je zároveň realizátorem kampaně MÍT DOMOV A RODINU.

Představte ve zkratce, jak vaše organizace pracuje s pěstouny, jaké služby jim poskytuje a jak se na Vás mohou obrátit.

Centrum DAR (Domov a rodina) působí v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Naše pobočky najdete v Semilech, Vrchlabí a Trutnově. V současné době tvoří naši klientelu přes 70 pěstounských rodin, své služby nabízíme i zájemcům o náhradní rodinnou péči a široké veřejnosti.

Centrum DAR zajišťuje doprovázení pěstounských rodin po celou dobu péče o dítě, pomoc v obtížných situacích, které se v průběhu péče objevují. Naši pracovníci pomáhají pěstounům při kontaktech s biologickou rodinou dítěte, při zpracování minulosti dítěte a vyrovnání se s případnými traumaty. Nabízíme také terapeutickou pomoc dítěti i celé rodině. Organizujeme setkávání s programem pro celé rodiny, kde mohou pěstouni sdílet své zkušenosti a předávat si inspiraci. Realizujeme vzdělávání, které probíhá formou víkendových pobytů nebo jednodenních seminářů. Témata vzdělávání se odvíjí od potřeb a požadavků našich klientů. Pořádáme také víkendové pobyty pro děti z pěstounských rodin a mnoho dalších aktivit.

Na pracovníky centra se mohou obracet i všichni zájemci, kterým je problematika náhradní rodinné péče blízká a chtějí se dozvědět více. Další informace a kontakty získáte na našich webových stránkách a na facebooku.

 

Proč jste se přidali do kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“.

K tomu, aby bylo možné systém pěstounská péče nadále rozvíjet, je třeba mít dostatečný počet kvalitních pěstounů. Tato kampaň, kterou zaštiťuje Krajský úřad Libereckého kraje, umožňuje jednotlivým subjektům působícím v oblasti náhradní rodinné péče oslovit co nejširší veřejnost, podat jí dostatek informací o pěstounství, odpovědět na otázky, které je v  souvislosti s tématem napadají a dostat pěstounskou péči do povědomí. Hlavním cílem kampaně je získávání nových zájemců o náhradní rodičovství. Centrum DAR aktivně propaguje náhradní rodinnou péči, a proto jsme se také přidali do této kampaně. Propojení v rámci celého kraje umožňuje organizacím dostatečný prostor prezentovat své nápady, zkušenosti a zároveň zajišťuje jednotné působení a větší dosah kampaně.

 

V čem je podle vás pěstounská péče nejvíce přínosná?

Základní význam pěstounské péče spatřujeme v tom, že dává dětem možnost prožít dětství v náhradní rodině. V rodině, která je nejvýznamnějším sociálním společenstvím, ve kterém dítě získává základy pro mezilidské vztahy na celý život. Pro správný vývoj dítěte je bezpodmínečně nutné, aby co možná nejdříve po narození navázalo citové pouto k rodičům – ať už biologickým nebo náhradním. Díky tomuto vztahu má dítě možnost poznávat okolní svět, učit se důvěřovat lidem a poznává jistotu a bezpečí domova.

Pěstounská péče dává dětem naději, že komplikované začátky nemusejí znamenat špatné konce.

kampan