Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Rychlé zprávy
Odbor sociálních věcí

Kontakty

Kontakty na pracovníky vykonávající agendu náhradní rodinné péče na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji


městský úřad

doručovací adresa úřadu

jméno a příjmení pracovníka

kontaktní údaje

telefon

e-mail

Městský úřad Česká Lípa

nám. T. G. Masaryka 1/1  Česká Lípa

Bc. Hana Denizová

+420 487 885 490

+420 731 435 078

denizova@mucl.czBc. Nina Skálová

+420 487 885 525

+420 731 435 074

skalovan@mucl.czBc. Gabriela Eichlerová

+420 487 885 489

+420 731 435 399

eichlerova@mucl.cz

Městský úřad Frýdlant

T. G. Masaryka 37 Frýdlant

Bc. Jana Hýblová

+420 488 886 700

jana.hyblova@mu-frydlant.cz

Magistrát města Jablonec nad Nisou

Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou

Irena Patková

+420 483 357 665

+420 724 493 025

patkova@mestojablonec.czBc. Hana Švandrlíková

+420 483 357 663 

+420 724 493 021

svandrlikova@mestojablonec.cz

Městský úřad Jilemnice

Masarykovo náměstí 82 Jilemnice

Ludmila Podlipná

+420 734 311 471

+420 481 565 111

podlipna@mesto.jilemnice.cz

Magistrát města Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec

Mgr. Lucia Sochůrková

+420 485 244 816

sochurkova.lucia@magistrat.liberec.czBc. Václava Jansová

+420 485 244 813

jansova.vaclava@magistrat.liberec.cz

Městský úřad Nový Bor

náměstí Míru 1          Nový Bor

Mgr. Dana Balážová

+420 487 712 369 +420 722 203 468

dbalazova@novy-bor.czBc. Pavlína Klabníková

+420 487 712 362

+420 728 046 071

pklabnikova@novy-bor.cz

Městský úřad Semily

Husova 82

Semily

Alena Novotná

+420 481 629 247

+420 725 845 460

a.novotna@mu.semily.cz

Městský úřad Tanvald

Palackého 359       Tanvald

Bc. Jana Vitáková

+420 483 369 636

+420 607 007 110

jvitakova@tanvald.cz

Městský úřad Turnov

Antonína Dvořáka 335 Turnov

Ing. Kateřina Stránská

+420 481 366 852

k.stranska@mu.turnov.cz

Městský úřad Železný Brod

nám. 3. května 1              Železný Brod

Mgr. Markéta Halamová

+420 483 333 979

m.halamova@zelbrod.cz

Kontakty na pracovníky vykonávající agendu náhradní rodinné péče na Krajském úřadu Libereckého kraje


jméno a příjmení pracovníka

doručovací adresa

agenda

kontaktní údaje

telefon

e-mail

Bc. Jana Navrátilová

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

evidence žadatelů

+420 485 226 398

jana.navratilova@kraj-lbc.cz

Bc. Dana Kozderková

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

evidence žadatelů a dětí

+420 485 226 443

dana.kozderkova@kraj-lbc.cz

Bc. Kateřina Hradiská

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

evidence žadatelů a dětí

+420 485 226 559

katerina.hradiska@kraj-lbc.cz

PhDr. Simona Bělská

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

psycholog pro NRP

+420 485 226 582

simona.belska@kraj-lbc.cz

 Kontakty na osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany KÚ LK– uzavírání dohod o výkonu pěstounské péčeadresa

kontaktní pracovník

kontaktní údaje

telefon

e-mail

Bc. Dušan Václavíček

Březová 1304, Frýdlant

Bc. Dušan Václavíček

+420 602 101 637

dusan.vaclavicek@seznam.cz

Centrum Protěž, z. ú.

Palachova 504/7, Liberec

Mgr. Věra Nováková


+420 777 032 475

novakova@centrumprotez.cz

Centrum pro rodinu Náruč, z. s.

Skálova 540, Turnov

Bc. Jitka Altmanová

+420 734 307 520


naruc.cppr@seznam.cz

Dobrá mysl, o. p. s.

Pěnčín 51, Pěnčín 463 45

Mgr. Lenka Plívová

+420 774 174 453

lenka.plivova@seznam.cz

Farní charita Česká Lípa

Dubická 992/14, Česká Lípa

Eva Ortová

+420 487 829 870-1

reditelna@fchcl.cz

Krok pro všechny generace, z. s.

Mariánská 551, Česká Lípa

Mgr. Miroslav Boš

+420 604 670 510

bos@krokpro.cz

Most ke vzdělání –

Bridge to education, o. s.

Dělnická 243, Semily

Bc. Lubomír Vlach

+420 732 425 425

vlach@mostkevzdelani.eu

Rodina v centru, o. s.

Smetanova 387, Nový Bor

Mgr. Petra Vlčková

+420 724 326 889

vlckova@rodinavcentru.cz

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče Amina, o. p. s.

Jablonecká 8/31,

Liberec

Mgr. Tomáš Kahan

+420 602 413 534

tomaskahan@amina-nrp.cz

b