Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Osvojení

  • Osvojení se dítěti zajišťuje, když v původní rodině není nikdo, kdo by o ně mohl trvale pečovat.

  • Při osvojení veškerá práva a povinnosti přecházejí z rodičů na osvojitele.

  • Osvojení zakládá klasické vztahy mezi rodičem a dítětem.

  • Je málo osvojitelů pro děti se specifickými potřebami.

Osvojení je jednou z forem individuální náhradní rodinné péče.

Dítě je svěřeno osvojitelům, když v původní rodině není nikdo, kdo by o ně mohl trvale pečovat.

O svěření dítěte do osvojení rozhoduje soud.

Osvojením vzniká klasický vztah mezi rodičem a dítětem. Práva a povinnosti zákonného zástupce postupně přecházejí na osvojitele.

Každé dítě má právo znát svůj původ. Osvojitelé jsou povinni nejdéle před zahájením školní docházky informovat dítě o jeho osvojení.  

Krajskému úřadu se nedaří zajistit osvojení pro všechny děti, které je potřebují. Jedná se zejména o děti vyššího věku, se zdravotním postižením nebo odlišného etnika. Vstřícnost žadatelů o osvojení vůči těmto dětem by výrazně zvýšila jejich šanci na brzké osvojení dítěte.

Zájemce o osvojení se může obrátit na místně příslušný OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností (kontakty zde).

Činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí KÚ LK vůči osvojitelům:

  • rozhodování o zařazení do evidence žadatelů o osvojení

  • vedení evidence

  • zprostředkování osvojení

  • konzultace o výkonu osvojení