Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Návštěva paní exministryně práce a sociálních věcí v příspěvkové organizaci OSTARA

05. 09. 2018

Dne 13. března navštívila pobytovou sociální službu OSTARA, p. o. exministryně práce a sociálních věcí paní Jaroslava Němcová. Tato návštěva se konala v rámci programu výjezdního zasedání vlády České republiky v Libereckém kraji. Paní exministryně se v této příspěvkové organizaci Libereckého kraje zajímala především o transformaci sociální služby, kterou organizace před nedávnem prošla, a o změny v životě uživatelů služby, jež nastaly v souvislosti s přestěhováním sociální služby z obce Mařenice do nových lokalit ve Cvikově a Novém Boru. Doprovod paní exministryni během její návštěvy zajistil náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu sociálních věcí pan Pavel Svoboda.

Paní exministryně se následně v rámci rubriky „Slovo ministryně“ na stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/cs/34021 o této návštěvě zmínila: „Ve Cvikově na Liberecku mě zase potěšila perfektní transformace pobytového zařízení pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Všechny nové objekty zde mají komunitní charakter a byly postaveny za rekordních devět měsíců. Vše navíc zaštiťuje příspěvková organizace. Centrum nemůže být v lepších rukou.“

Ráda bych za všechny, kteří se na transformaci příspěvkové organizace podíleli, paní exministryni za tato slova uznání poděkovala, velmi si tohoto ocenění vážíme.                           

 Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka organizace