Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Příspěvkové organizace resortu sociálních věcí

Liberecký kraj je zřizovatelem 17 příspěvkových organizací resortu sociálních věcí

Žádosti o  poskytnutí sociálních služeb v zařízeních sociální péče se od 1. 1. 2007 podávají přímo v těchto zařízeních. Seznam příspěvkových organizací naleznete v sekci Přehled příspěvkových organizací.
 
Informace o příspěvkových organizacích resortu sociálních věcí a poskytovaných sociálních službách jsou dostupné rovněž v informativním materiálu Sociální služby příspěvkových organizací Libereckého kraje

Zřizovací listina, organizační řád, výkaz zisku a ztráty, etický kodex, výroční zprávy a Standardy kvality sociálních služeb jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.
 
Bližší informace o příspěvkových organizacích Libereckého kraje Vám poskytnou:
  • Ing. Markéta Hušková, vedoucí oddělení, @kraj-lbc.cz,  tel.: 485 226 395, kancelář č. 1119
  • Bc. Petra Sedláčková, metodička příspěvkových organizací, petra.sedlackova@kraj-lbc.cz tel.: 485 226 246, kancelář č. 1119

  • Ing. Lucie Černá, metodička-ekonomka pro příspěvkové organizace, lucie.cerna@kraj-lbc.cztel.: 485 226 396, kancelář č. 1119

  • Ing. Hana Špidlenová, finanční referentka oddělení, hana.spidlenova@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 447, kancelář č. 1118