Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Transformace sociálních služeb Libereckého kraje

Co je transformace sociálních služeb?

Transformace sociálních služeb je proces zameřený na změnu sociálních služeb ústavního typu. Tento proces je orientován na poskytování podpory osobám se zdravotním postižením v komunitě, a to ve formě individuálního bydlení či skupinového bydlení v domácnostech běžného typu, jako jsou rodinné domy či byty. 

Cílem transformace je umožnit klientům zařízení sociálních služeb zapojených do procesu transformace opustit velké instituce ústavního typu a žít život takový, jaký je běžný pro jejich zdravé vrstevníky. S náležitou podporou jsou lidé s postižením schopni žít v běžných domácnostech, vykonávat  béžné denní činnosti, zvládat úkony péče o vlastní osobu a chodit do zaměstnání či chráněného denního programu. Není důvod, aby trávili svůj život v unifikované ústavní instituci.

V souvislosti s  procesem transformace jsou zmiňovány také pojmy deinstitucionalizace a humanizace. Deinstitucionalizace sociálních služeb je proces změny služeb ústavního typu (institucí) vedoucí k poskytování individuální podpory v přirozeném prostředí člověka. Humanizace sociálních služeb je pojem zahrnující změnu podmínek, prostředí a koncepce poskytování sociálních služeb vedoucí k naplnění potřeb a práv uživatelů sociálních služeb.

Kontaktní osobou je: Bc. Petra Sedláčková; petra.sedlackova@kraj-lbc.cz; tel.: 485 226 246

Aktuality 

Domov Raspenava je další organizací procházející transformací

31.3.2023 - Ve středu 29.3.2023 proběhlo slavnostní otevření nové budovy, díky které budou klienti bydelet ve čtyřčlenných až pětičlenných domácnostech. Na začátku dubna se do nových prostor přestěhuje 18 klientů. Součástí objektu je kromě čtyř domácností i jídelna s kuchyní, provozní zázemí, společenské prostory včetně sociálních dílen, a také zahrada.​

Magazín KRAJ se v letošním březnovém čísle věnuje transformaci sociálních služeb

2.3.2023 - Březnové číslo magazínu Libereckého kraje představuje deinstitucionalizaci sociálních služeb probíhajícíc v našich příspěvkových organizacích. Můžete si poslechnout rozhovor s ředitelkou Mgr. Vodrážkovou, jejíž příspěvková organizace APOSS Liberec právě procesem transformace prochází. Nebo se podívejte na krátké video z Domova Sluneční dvůr, který má již tento proces za sebou. 

Návštěva paní exministryně práce a sociálních věcí v příspěvkové organizaci OSTARA

5.9.2018 - Dne 13. března navštívila pobytovou sociální službu OSTARA, p. o. exministryně práce a sociálních věcí paní Jaroslava Němcová. Tato návštěva se konala v rámci programu výjezdního zasedání vlády České republiky v Libereckém kraji. Paní exministryně se v této příspěvkové organizaci Libereckého kraje zajímala především o transformaci sociální služby, kterou organizace před nedávnem prošla, a o změny v životě uživatelů služby, jež nastaly v souvislosti s přestěhováním sociální služby z obce Mařenice do nových lokalit ve Cvikově a Novém Boru. Doprovod paní exministryni během její návštěvy zajistil náměstek hejtmana pověřený řízením rezortu sociálních věcí pan Pavel Svoboda.

Ve Cvikově a Novém Boru Liberecký kraj otevřel nové domy pro zdravotně postižené ženy z Mařenic

5. 2. 2016 - Ústavní prostředí zanedlouho vymění za bydlení rodinného typu v malých bytech zdravotně postižené ženy z domova v Mařenicích na Českolipsku. V rámci pilotního projektu Libereckého kraje „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“, byly postaveny čtyři nové domy, dva v Novém Boru a jeden ve Cvikově budou sloužit k bydlení a další z domů ve Cvikově bude využíván jako Centrum denních aktivit.

Zdravotně handicapované ženy z Mařenic jsou zase o krůček blíž novým domovům

16. 1. 2015 - Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích, kde nyní žije 25 klientek, byl již v roce 2007 Libereckým krajem zapojen do pilotního projektu procesu transformace pobytových zařízení. Díky projektu „Transformace pobytového zařízení...

Handicapované ženy z Mařenic jsou zase o krůček blíž novým domovům

15. 1. 2015 - Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mařenicích, kde nyní žije 25 klientek, byl již v roce 2007 Libereckým krajem zapojen do pilotního projektu procesu transformace pobytových zařízení. Díky projektu „Transformace pobytového zařízení...