Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2 0 2 0

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje 2020

Metodika_2020

Příloha č. 1_Přehled monitorovacích indikátorů Příloha č. 1_Přehled monitorovacích indikátorů 

Příloha č. 2_Referenční hodnoty_2020

 

Cílové skupiny_2020+

Karty řešených potřeb_ZSLK_2020 (metodická podpora):

 

Karty jsou metodickým nástrojem pro poskytovatele sociální služby.

Karty řešených potřeb vytvářejí propojení mezi obecným pojmem „nepříznivá sociální situace“ (zejména § 2 a § 3 zákona č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách) a „činnostmi sociálních služeb“ definované vyhláškou č. 505/2006 Sb., pomocí upřesnění pojmu nepříznivá sociální situace skrze „potřeby“, na které poskytovatel sociální služby reaguje svými poskytovanými činnostmi.

Karty definují, v čem může služba uživatele podpořit, co společně s ním bude řešit. Stávají se tak nástrojem vedoucím k větší transparentnosti a dávají jasný obraz o činnosti služby veřejnosti, zadavateli i spolupracujícím subjektům. Prostřednictvím Karet je jednoznačně stanoven obsah služby, který je financován v rámci vyrovnávací platby (financují se pouze základní činnosti služby, ostatní fakultativní činnosti nesmí být zahrnovány). Karty vymezují sociální službu prostřednictvím definování oblastí potřeb běžného života (jako např. péče o sebe, pracovní uplatnění, uplatňování práv), které daná služba s uživateli řeší. Tyto oblasti potřeb jsou rozvedeny do jednotlivých potřeb uživatelů služeb. Tyto potřeby jsou navíc konkrétně pomocí příkladů popsány v oddíle „Co daná potřeba uživatele zahrnuje“. V návaznosti na vymezené potřeby uživatelů služeb jsou definovány výsledné kompetence uživatelů na základě působení služby.

Poskytovatel služby je povinen zaznamenávat u každého jednotlivého uživatele oblasti potřeb, na které svou sociální službou reaguje. Poskytovatel sociálních služeb průběžně monitoruje potřeby klienta v co nejkomplexnějším záběru.

Jednotlivé karty ke stažení zde:

37_Regionalni karta sluzeb_OSP_LK

39_Regionalni karta sluzeb - OA_LK

40_Regionalni karta sluzeb - PS_LK

41_Regionalni karta sluzeb - Tisnova_pece_LK

42_Regionalni karta sluzeb - PaP_sl_LK

43_Regionalni karta sluzeb - PSB_LK

44_Regionalni karta sluzeb - OS_LK

45_Regionalni karta sluzeb_CDS_LK

46_Regionalni karta sluzeb - DS_LK

47_Regionalni karta sluzeb - Tyden_stacionar_LK

48_Regionalni karta sluzeb - DOZP_LK

49_Regionalni karta sluzeb - DPS_LK

50_Regionalni karta sluzeb - DZR_LK

51_Regionalni karta sluzeb - CHB_LK

52_Regionalni karta sluzeb - SPZZUP_LK

54_Regionalni karta sluzeb - RP_LK

55_Regionalni karta sluzeb -TKP_LK

56_Regionalni karta sluzeb - Tlumocnicke_sl_LK

57_Regionalni karta sluzeb_Azylový dům_LK

58_Regionalni karta sluzeb - DPC_LK

59_Regionalni karta sluzeb - KC_LK

60_Regionalni karta sluzeb - KP_LK

60a_Regionalni karta sluzeb - IC_LK

61_Regionalni karta sluzeb - NDC_LK

62_Regionalni karta sluzeb_NZDM_LK

63_Regionalni karta sluzeb - Nocleharna_LK

64_Regionalni karta sluzeb - SNP_LK

65_Regionalni karta sluzeb - SAS_LK

66_Regionalni karta sluzeb - SAS_senior_LK

67_Regionalni karta sluzeb - STD_LK

68_Regionalni karta sluzeb - TerapeutickáK_LK

69_Regionalni karta sluzeb_Terénní programy_LK

70_Regionalni karta sluzeb - Soc_rehab_LK