Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Reforma péče o duševní zdraví

Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji                     EU-SPOLUFINANCOVÁNO barevné                                                    

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus („OPZ+“), konkrétně jeho Výzvy č. 03_22_006 Podpora procesů ve službách - kraje, zahájil Liberecký kraj realizaci projektu "Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji", registrační č. CZ.03.02.02/00/22_006/0001329. 

Financování projektu je zajištěno z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 15.795.600,05 Kč.