Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Dětské skupiny a jak fungují

DĚTSKÁ SKUPINA JAKO IDEÁLNÍ VOLBA PRO RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI

Od roku 2014, kdy vstoupil v platnost zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o děti v dětské skupině, si v Libereckém kraji otevřelo dětskou skupinu již 15 poskytovatelů, kteří nabízejí rodinám s malými dětmi možnost umístění 186 dětem.

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Umožňují docházku v rozsahu nejméně šesti hodin denně, péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností a dovedností a kulturních a hygienických návyků dítěte.

JAK TO CHODÍ V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH?

 V dětské skupině může být maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Dle velikosti skupiny je pak určen počet pečujících osob, obvykle na každých 6 dětí připadá jedna pečující osoba. Ty mají většinou pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání, nebo profesní kvalifikaci chůvy. Zajišťuje se tak individuální přístup k dětem i k specifickým potřebám každého z nich. Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem.

Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností. Poskytovatelem může být obec či kraj, nestátní nezisková organizace, vysoká škola či zaměstnavatel poskytující službu pro děti svých zaměstnanců. Všechny dětské skupiny a jejich poskytovatelé musí být evidováni v evidenci dětských skupin spravované MPSV.

VÝHODY DĚTSKÝCH SKUPIN

  1. Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny. Hlavním přínosem této služby je snazší skloubení práce a rodinného života. Ať se již jednáo flexibilitu otevírací doby, dostupnost, využití jen v době, kdy jí potřebujete či o široké věkové rozpětí, které umožňuje docházku sourozencům, to vše pomáhá lépe sladit rodinu a práci podle individuálních potřeb.
  2. Jsou časově flexibilní.Dětské skupiny mají zpravidla otevřeno po celý den, u těch zaměstnaneckých se otvírací doba uzpůsobuje dle pracovní doby. Dítě může také nastoupit kdykoliv během roku.
  3. Pomohou s postupným návratem rodičů do práce. Pokud máte částečný úvazek nebo pružnou pracovní dobu, využijete dětskou skupinu jen tehdy, když pracujete.
  4. Jsou dostupné. Principem je provozovat větší počet menších skupin na více místech. Aktuálně máme v celé republice 526 DS s celkovou kapacitou 6743 míst.
  5. Mají široké věkové rozpětí. Jsou pro děti již od jednoho roku, docházka končí nástupem do školy.
  6. Usilují o individuální přístup k dítěti. Je to menší uskupení dětí, s větším počtem pečujících osob, dětské skupiny dbají na adaptační období nejen u nejmenších dětí. Samozřejmostí je respekt k případných specifickým poruchám učení.
  7. Jsou finančně méně náročné.Dětské skupiny nejsou provozovány za účelem zisku, hradí se pouze náklady na zřízení a provoz. Řada zaměstnaneckých dětských skupin také využívá benefit v podobě daňové uznatelnosti nákladů.
  8. Jsou alternativou k jiným službám péče o děti. Významně obohacují nabídku služeb péče o děti v České republice.
  9. Představují funkční a čím dál oblíbenější zaměstnanecký benefit. Zaměstnanecká dětská skupina se nachází zpravidla v sídle firmy, rodiče tak mají své dítě poblíž a mohou se lépe soustředit na pracovní povinnosti. Firmy zároveň nepřicházejí o kvalifikovaný personál a zvyšují si loajalitu svých zaměstnanců.

Kontakty:

Erika Jirgesová

metodička pro Liberecký kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Soukenné náměstí 115/6, 460 07 Liberec III.

E-mail: erika.jirgesova@mpsv.cz

Tel: +420 778 427 889

/files/clanky/32415/Kontakty.pdf

 

Odkazy:

/cs/19908

/

logo MPSV