Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Druhé číslo zpravodaje Rodinám

Obálka Rodinám č. 2

Druhé vydání krajského zpravodaje „Rodinám“ přináší téma slaďování rodinného a pracovního života, rozhovor s psycholožkou na téma motivace dětí či rozhovor se sociální službou věnující se pomoci rodin v nepříznivé životní situaci.

V novém čísle představujeme jednu z hlavních priorit Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje - slaďování rodinného a pracovního života. Čtenáři ve zpravodaji dále naleznou rozhovor s psycholožkou na téma jak správně motivovat děti a neklást na ně přehnané nároky. Rodiče budoucích školáků jistě ocení článek „Jak připravit svého budoucího prvňáčka na školu“. Jedním z dlouhodobých cílů zpravodaje je také představit veřejnosti služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji, a to jak registrované sociální, tak i ty navazující. V druhém čísle se čtenářům představí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Centrum Fialka působící na Semilsku. Současnou nelehkou dobu covidovou reflektuje článek „Neziskové organizace v době karantény“.

Zpravodaj „Rodinám“ vydává dvakrát ročně odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje primárně v elektronické podobě. Tištěný zpravodaj je v omezeném nákladu distribuován prostřednictvím sítě mateřských center v Libereckém kraji (Síť pro rodinu).  

Druhé číslo zpravodaje Rodinám naleznete v Sekci "Rodinám - zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje".

 


   Logo EU ESF OPZ

Tvorba zpravodaje je financována z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou prostřednictvím projektu Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535), ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.