Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kdo letos získá prestižní certifikát Společnost přátelská rodině?

Kdo letos získá prestižní certifikát Společnost přátelská rodině?

Síť pro rodinu, z.s., nabízí i v roce 2021 zaměstnavatelům možnost získat prestižní certifikát SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ. Registrace je otevřena pro firmy z celé ČR, všech velikostí i zaměření, které se snaží o zaměstnanecky vstřícnou a otevřenou firemní kulturu.

Přihlásit se je možné online prostřednictvím linku https://1url.cz/OKWUO do 31. července 2021.

 

Cílem iniciativy, která probíhá letos již 15. rokem, je motivovat zaměstnavatele k pozitivnímu přístupu při zavádění kroků směřujících ke sladění rodinného a profesního života.

Zaměstnavatelé, kteří se zapojí, projdou procesem zmapování aktuálního stavu. Zjišťuje se, jestli společnost využívá všech možností v rámci opatření pro slaďování práce a soukromého života. A pokud se nalezne prostor, který může být za minimálních finančních nákladů využit pro nastavení dílčích opatření, Síť pro rodinu doporučí, jak s ním naložit. Firmy, které již úspěšně slaďují, získají certifikát s platností na tři roky.

Každá přihlášená společnost získá hodnocení stavu prorodinného prostředí a nabídku dalších možnosti změn pro optimalizaci prorodinně orientované personální politiky.

 

Více informací zde

 

Společnost přátelská rodině

 

Kontakt:

Lenka Lenochová

lenka.lenochova@sitprorodinu.cz

733 508 417

 

Společnost přátelská rodině logo