Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Dotační program

Individuální dotace v oblasti rodinné politiky Libereckého kraje na rok 2021

Dne 1.3.2021 byla vyhlášena Individuální dotace v oblasti rodinné politiky na rok 2021. Příjem žádostí o dotaci je umožněn od 22.3.2021 do 30.4.2021.  Dotace je určena na podporu aktivit nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji, zaměřených na práci s cílovou skupinou rodiny s dětmi. Finanční prostředky budou žadatelům přerozděleny na činnosti vycházející z opatření 4. 4 Vytvoření dotačního programu na podporu prorodinných aktivit Strategického plánu rodinné politiky LK a jsou jimi:

  •         Osvětové vzdělávací programy
  •         Podpora mezigeneračního soužití
  •         Metodická podpora při zavádění flexibilních pracovních úvazků

Všechny žádosti posoudí Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje. Poté bude  materiál předložen s návrhem na rozdělení finančních prostředků orgánům kraje.

 

Bližší informace o individuální dotaci v oblasti rodinné politiky naleznete na dotačním portálu Libereckého kraje.