Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Konference k rodinné politice

1. konference k rodinné politice

"Slaďování rodinného a pracovního života"           

Slaďování

Cílem konference je podívat se blíže na to, jak je možné propojit práci a rodinu. Na konferenci zazní příspěvek nejen o flexibilních formách organizace práce a jejich výhodách pro zaměstnavatele při náboru nováčků, ale také o tom, jaká úskalí při harmonizaci práce a péče o rodinu překonávají neformálně pečující. Příspěvky, ve kterých budou představeny příklady dobré praxe zaměstnavatelů vstřícných k zavádění prorodinných opatření, umožní praktický náhled na danou problematiku. Jaké typy služeb péče o předškolní děti rodiče preferují a jaká jsou možná zlepšení v celém systému péče o děti? Jak slaďovat práci a péči o rodinu a neohrozit při tom rodinné ani partnerské vztahy? Chybět nebudou ani odpovědi na tyto otázky.  

 

Datum konání: 26. listopadu 2021

Místo konání: on-line (prostřednictvím platformy Microsoft Teams)

 

Program konference

8:30-9:00         Přihlášení účastníků

9:00-9:10         Úvodní slovo

                           Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana pověřený řízením resortu sociálních věcí

9:10-9:30         Rodinná politika Libereckého kraje

                            Mgr. Kamila Tůmová, Krajský úřad Libereckého kraje

9:35-10:05       Flexibilní formy organizace práce

                            Ivana Sulovská, Centrum Kašpar

10:10-10:40    Slaďování Krajského úřadu Libereckého kraje

                            Mgr. Ivana Jarošová a Ing. Milan Servít, Krajský úřad Libereckého kraje

10:45-11:15    Problematika zaměstnávání rodičů na trhu práce

                            PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, Úřad práce – Krajská pobočka v Liberci

11:20-11:50    Prorodinná firemní kultura ve výrobní firmě

                            Petra Janatová a Lenka Lenochová, Síť pro rodinu, z.s.

12:00-13:00    Přestávka na oběd

13:00-13:30    Služby péče o děti předškolního věku v ČR

                            Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

13:35-14:05    Úskalí neformálně pečujících při slaďování rodinného a pracovního života

                            Alena Kejzarová, Klára pomáhá, z.s.

14:10-14:40    Slaďování rodinného a pracovního života z perspektivy rodinných vztahů

                            ThDr. Martin Bukovský, MBA, Asociace Comeniana, z.s.

Změna programu vyhrazena

 

V případě závazného zájmu prosíme o nahlášení účasti na e-mail kamila.tumova@kraj-lbc.cz nejdéle do 23. listopadu 2021.

Konference je zdarma. Je možné na vyžádání vystavit potvrzení o účasti na konferenci (neakreditované).

 

Konference se koná v rámci projektu „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: „2-Sociální začleňování a boj s chudobou“.

 

Těšíme se na Vaši účast!