Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Otcovská dovolená

Díky novele zákona o nemocenském pojištění mohou od 1. 2. 2018 novopečení tatínkové zůstávat doma s novorozeným dítětem a čerpat z tohoto důvodu zavedenou dávku (otcovská poporodní péče). Pro přehlednost poskytujeme souhrn základních informací:

  • Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče přitom nemusí být sezdaní.
  • Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění. U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.
  • Délka otcovské je 7 kalendářních dnů. není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit a čerpat po částech.
  • Na otcovskou lze nastoupit v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu na otcovskou si určuje otec sám.
  • Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
  • Otec vyplní první stranu příslušného tiskopisu a zašle ho zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Zaměstnavatel vyplněný tiskopis odešle na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). OSVČ žádost na OSSZ předají sami.
  • Otcovská otci náleží pouze jednou i v případě, že otec pečuje o více dětí narozených současně.

Bližší informace naleznete zde.

Příslušný tiskopis naleznete zde.