Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Otcovská dovolená

Od 1. 2. 2018 bude poskytována z nemocenského pojištění dávka otcovské poporodní péče (otcovská). Pro přehlednost poskytujeme souhrn základních informací:

  • Nárok na dávku vzniká u dětí narozených 21. 12. 2017 či později a trvá 1 týden. V této době tedy budou o dítě moci pečovat oba rodiče současně.
  • Za otce je považován muž, který je uveden jako otec v matrice.
  • Otec na otcovskou musí nastoupit v období 6 týdnu ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
  • Výše otcovské za jeden den činí 70 % denního vyměřovacího základu.
  • Den nástupu na otcovskou si určuje otec sám.
  • Nárok na dávku mají i OSVČ. Musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.
  • Otec vyplní první stranu příslušného tiskopisu a zašle ho zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Zaměstnavatel vyplněný tiskopis odešle na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). OSVČ žádost na OSSZ předají sami.
  • Otcovská otci náleží pouze jednou i v případě, že otec pečuje o více dětí narozených současně.

Bližší informace naleznete zde.

Příslušný tiskopis naleznete zde.