Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Rodinám - zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

Pod hlavičkou rodinné politiky vychází od roku 2020 zpravodaj Libereckého kraje pro rodiny s dětmi s názvem Rodinám, který slouží jako nástroj prevence sociálního vyloučení.

Ve zpravodaji jsou představeny služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji, a to jak registrované sociální, tak i ty navazující, a je zde přiblíženo jejich fungování.  Není opomenuta ani oblast smysluplného trávení volného času.  Stálá rubrika Volný čas po svém  obsahuje rozhovor s mladou dívkou či chlapcem, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi. V Kultuře rodinám se čtenáři dozví o konkrétní kulturní organizaci v Libereckém kraji a o jejím programu pro cílovou skupinu rodina s dětmi. Rubrika Po kraji představuje tipy na naučné stezky či jiná zajímavá místa v přírodě a v každém čísle zpravodaje je i rozhovor s odborníkem na aktuální téma

Zpravodaj vychází dvakrát ročně a je vydáván primárně v elektronické podobě. Tištěný zpravodaj je  distribuován v omezeném nákladu prostřednictvím sítě mateřských center v Libereckém kraji Síť pro rodinu.  

Vaše nápady a náměty ke zpravodaji můžete psát na rodina@kraj-lbc.cz. 

 

 

Zpravodaje rodinné politiky v elektronické podobě:

3. číslo zpravodaje Rodinám 3/2021

Ve třetím čísle zpravodaje Rodinám se čtenáři seznámi s další třetí prioritou Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje, a tou jsou Podmínky pro rodiny, jejímž cílem je spoluvytváření vhodných podmínek pro fungování rodin v Libereckém kraji. Mnohé rodiče jistě zaujme rozhovor na aktuální téma "Závislost a bezpečnost dětí na internetu" s výkonným ředitelem  Majáku, o.p.s. Janem Molnárem. Jaké je to být pěstounem na přechodnou dobu nebo dlouhodobým pěstounem se čtenáři dočtou ve stálé rubrice Náhradní rodinná péče. Ve zpravodaji nechybí opět ani tipy na výlety po kraji, kam za kulturou a i náměty na jednoduché aktivity s dětmi

 Zpravodaj rodinám č. 3 obálka

 

 2. číslo zpravodaje Rodinám 2/2020

V druhém čísle zpravodaje je představena jedna z hlavních priorit Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje - slaďování rodinného a pracovního života. Čtenáři zde dále naleznou rozhovor s psycholožkou na téma jak správně motivovat děti a neklást na ně přehnané nároky. Rodiče budoucích školáků jistě ocení článek „Jak připravit svého budoucího prvňáčka na školu“. V druhém čísle se čtenářům představí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Centrum Fialka působící na Semilsku. Současnou nelehkou dobu covidovou reflektuje článek „Neziskové organizace v době karantény“.

zpravodaj Rodinám  2/2020

 

 1 . číslo zpravodaje Rodinám 1/2020

První číslo zpravodaje se zaměřuje na období prázdnin. Čtenáři v něm naleznou rozhovor s psycholožkou na téma léto po koronaviru, článek o bezpečnosti dětí při pohybu na silnici, na kole ale i při cestách autem a tipy, kam se s dětmi vydat v Libereckém kraji během prázdnin. Z oblasti sociálních služeb je věnována pozornost azylovým domům, adiktologickému programu pro děti a mladistvé a projektu s názvem Mýtus zvaný jehla.

obálka 1/2020

 

 

log

Tvorba zpravodaje je financována z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou prostřednictvím projektu Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535), ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.