Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Zpravodaj Rodinám

Pod hlavičkou rodinné politiky vychází od roku 2020 zpravodaj Libereckého kraje s názvem Rodinám, který je určen všem rodinám v našem kraji.

V každém čísle tohoto zpravodaje jsou představeny služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji, a to jak registrované sociální, tak i ty navazující (např. dětská centra či dětské skupiny), a je zde přiblíženo jejich fungování. Ve zpravodaji nejsou opomíjena ani témata jako trávení volného času. Rubrika Po kraji představuje tipy na naučné stezky či jiná zajímavá místa v přírodě. V rubrice Kultura rodinám vždy představujeme jednu z příspěvkových organizací kraje z oblasti kultury, zejména její programovou nabídku pro rodiny. Stálicí mezi pravidelnými rubrikami je příspěvek zaměřený na Volný čas po svém obsahující vždy rozhovor s aktivním středoškolákem -  vedoucí skautského oddílu, členem mládežnického parlamentu, trenérem florbalového týmu apod. Protože zpravodaj vzniká pod hlavičkou odboru sociálních věcí, věnujeme se i odbornějším tématům jako je např. oblast náhradní rodinné péče.  V každém čísle zpravodaje naleznou čtenáři také rozhovor s odborníkem na aktuální téma

Zpravodaj vychází dvakrát ročně a je vydáván primárně v elektronické podobě. Tištěný zpravodaj je distribuován v omezeném nákladu prostřednictvím sítě mateřských a rodinných center v Libereckém kraji, kterou je Síť pro rodinu a Asociace Comeniana.  

Vaše nápady a náměty ke zpravodaji můžete psát na rodina@kraj-lbc.cz. 

 

 

Zpravodaje rodinné politiky v elektronické podobě:

4. číslo zpravodaje Rodinám 4/2021

V úvodním článku čtvrtého čísla se čtenáři dozví, jaká prorodinná opatření realizuje Liberecký kraj v rámci jedné z pěti priorit rodinné politiky, kterou je Institucionální zajištění rodinné politiky. Prostřednictvím dvou skutečných příběhů dětí, které vyrůstají v pěstounské péči, lze poznat, jakými životními peripetiemi si ve svém věku již prošly, jaké je to vyrůstat v pěstounské rodině a jak je důležité mít blízkou osobu, která poskytne bezpečnou náruč, lásku a porozumění. Ve stálé rubrice Volný čas po svém je představen rozhovor s Kristýnou Mirskou, dobrovolnicí pomáhající s doučováním chlapce žijícího v azylovém domě. Ve zpravodaji nechybí ani tipy na výlety po kraji, rady kam za kulturou a také náměty na jednoduché aktivity s dětmi

Zpravodaj Rodinám č. 4 obálka

 

3. číslo zpravodaje Rodinám 3/2021

Ve třetím čísle zpravodaje Rodinám se čtenáři seznámi s další třetí prioritou Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje, a tou jsou Podmínky pro rodiny, jejímž cílem je spoluvytváření vhodných podmínek pro fungování rodin v Libereckém kraji. Mnohé rodiče jistě zaujme rozhovor na aktuální téma "Závislost a bezpečnost dětí na internetu" s výkonným ředitelem  Majáku, o.p.s. Janem Molnárem. Jaké je to být pěstounem na přechodnou dobu nebo dlouhodobým pěstounem se čtenáři dočtou ve stálé rubrice Náhradní rodinná péče. Ve zpravodaji nechybí opět ani tipy na výlety po kraji, kam za kulturou a i náměty na jednoduché aktivity s dětmi

 Zpravodaj rodinám č. 3 obálka

 

 2. číslo zpravodaje Rodinám 2/2020

V druhém čísle zpravodaje je představena jedna z hlavních priorit Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje - slaďování rodinného a pracovního života. Čtenáři zde dále naleznou rozhovor s psycholožkou na téma jak správně motivovat děti a neklást na ně přehnané nároky. Rodiče budoucích školáků jistě ocení článek „Jak připravit svého budoucího prvňáčka na školu“. V druhém čísle se čtenářům představí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Centrum Fialka působící na Semilsku. Současnou nelehkou dobu covidovou reflektuje článek „Neziskové organizace v době karantény“.

zpravodaj Rodinám  2/2020

 

 1 . číslo zpravodaje Rodinám 1/2020

První číslo zpravodaje se zaměřuje na období prázdnin. Čtenáři v něm naleznou rozhovor s psycholožkou na téma léto po koronaviru, článek o bezpečnosti dětí při pohybu na silnici, na kole ale i při cestách autem a tipy, kam se s dětmi vydat v Libereckém kraji během prázdnin. Z oblasti sociálních služeb je věnována pozornost azylovým domům, adiktologickému programu pro děti a mladistvé a projektu s názvem Mýtus zvaný jehla.

obálka 1/2020

 

 

log

Tvorba zpravodaje Rodinám je financována z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou prostřednictvím projektu Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535), ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.