Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Rodinám - zpravodaj rodinné politiky Libereckého kraje

Pod hlavičkou rodinné politiky vychází od roku 2020 zpravodaj Libereckého kraje pro rodiny s dětmi s názvem Rodinám, který slouží jako nástroj prevence sociálního vyloučení.

Ve zpravodaji jsou představeny služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji, a to jak registrované sociální, tak i ty navazující, a je zde přiblíženo jejich fungování.  Není opomenuta ani oblast smysluplného trávení volného času.  Stálá rubrika Volný čas po svém  obsahuje rozhovor s mladou dívkou či chlapcem, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi. V Kultuře rodinám se čtenáři dozví o konkrétní kulturní organizaci v Libereckém kraji a o jejím programu pro cílovou skupinu rodina s dětmi. Rubrika Po kraji představuje tipy na naučné stezky či jiná zajímavá místa v přírodě a v každém čísle zpravodaje je i rozhovor s odborníkem na aktuální téma

Zpravodaj vychází dvakrát ročně a je vydáván primárně v elektronické podobě. Tištěný zpravodaj je  distribuován v omezeném nákladu prostřednictvím sítě mateřských center v Libereckém kraji Síť pro rodinu.  

Vaše nápady a náměty ke zpravodaji můžete psát na rodina@kraj-lbc.cz. 

 

 

Zpravodaje rodinné politiky v elektronické podobě:

 2. číslo zpravodaje Rodinám 2/2020

V druhém čísle zpravodaje je představena jedna z hlavních priorit Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje - slaďování rodinného a pracovního života. Čtenáři zde dále naleznou rozhovor s psycholožkou na téma jak správně motivovat děti a neklást na ně přehnané nároky. Rodiče budoucích školáků jistě ocení článek „Jak připravit svého budoucího prvňáčka na školu“. V druhém čísle se čtenářům představí sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Centrum Fialka působící na Semilsku. Současnou nelehkou dobu covidovou reflektuje článek „Neziskové organizace v době karantény“.

zpravodaj Rodinám  2/2020

 

 1 . číslo zpravodaje Rodinám 1/2020

První číslo zpravodaje se zaměřuje na období prázdnin. Čtenáři v něm naleznou rozhovor s psycholožkou na téma léto po koronaviru, článek o bezpečnosti dětí při pohybu na silnici, na kole ale i při cestách autem a tipy, kam se s dětmi vydat v Libereckém kraji během prázdnin. Z oblasti sociálních služeb je věnována pozornost azylovým domům, adiktologickému programu pro děti a mladistvé a projektu s názvem Mýtus zvaný jehla.

obálka 1/2020

 

 

log

Tvorba zpravodaje je financována z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou prostřednictvím projektu Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535), ze státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Libereckého kraje.