Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Rodinám - zpravodaj rodinné politiky LK

V rámci projektu "Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji" vychází  od roku 2020 dvakrát do roka zpravodaj rodinné politiky. 

Zpravodaj slouží jako nástroj prevence sociálního vyloučení, představuje služby pro rodiny s dětmi v kraji a zároveň se zabývá aktuálními tématy.

Vaše nápady a náměty ke zpravodaji můžete psát na rodina@kraj-lbc.cz. 

Zpravodaje rodinné politiky v elektronické podobě:

 2. číslo zpravodaje Rodinám 2/2020

zpravodaj Rodinám  2/2020

 1 . číslo zpravodaje Rodinám 1/2020

obálka 1/2020

 

log

Tvorba zpravodaje je financována z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou prostřednictvím projektu Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji (reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0013535), ze státního rozpočtu a z rozpočtu Libereckého kraje.