Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Strategický plán rodinné politiky LK

Schválený Strategický plán rodinné politiky LK

Dne 28. 8. 2018 schválilo Zastupitelstvo LK Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje usnesením č. 300/18/ZK.

Dokument naleznete zde.

Strategický plán rodinné politiky LK v němecném jazyce naleznete zde.

Akční plán pro rok 2020 je k dispozici zde.


 

Připomínkování Strategického plánu rodinné politiky LK

PŘIPOMÍNKOVACÍ PROCES JE UKONČEN. ZA VŠECHNY PŘIPOMÍNKY DĚKUJEME.

Vypořádání připomínek naleznete zde.

Vážení zájemci o rodinnou politiku,

v rámci projektu „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“, který je v současné době realizován Libereckým krajem, byl vytvořen Strategický plán rodinné politiky LK. Před samotným schvalovacím procesem tohoto dokumentu jej zveřejňujeme k připomínkování.

Strategický plán rodinné politiky je sestaven na pětileté období (2019 – 2023) a jedná se o první dokument Libereckého kraje v této oblasti. Na zpracování plánu se podílela odborná veřejnost a zástupci zainteresovaných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje. Při stanovování potřeb obyvatelstva bylo vycházeno z dat sesbíraných prostřednictvím dotazníkového šetření.

Vaše případné připomínky prosím zaznamenejte do přiložené tabulky a zašlete zpět nejdéle do 29. 5. 2018 na email katerina.hajkova@kraj-lbc.cz. Připomínky budou zpracovány, případně zapracovány do plánu, a jejich vypořádání bude uveřejněno na webových stránkách Strategický plán rodinné politiky LK

Formulář k připomínkování

 

log