Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Národní dotační titul Rodina (MPSV)

Národní dotační titul Rodina (MPSV)

Národní dotační titul Rodina vznikl v roce 2005 a je jedním z nejstarších dotačních titulů na MPSV. Zároveň jde o jediný národní dotační titul, který podporuje prevenci v rodinné politice. Cílem programu je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku, tedy širší rodině včetně dětí a prarodičů, a zároveň posilovat význam rodiny pro společnost. Toho dosahuje prostřednictvím podpory služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter.

Podpořené služby mají posilovat rodinné kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově, slaďování práce a rodiny, a napomáhat předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání nebo zneužívání dětí.

 

ŽADATEL: nestátní neziskové organizace NNO (obecně prospěšné společnosti, registrované církve, spolky, ústavy, nadace)

CÍL: podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter

OBLAST DOTACE: 1. Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství, 2. Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti sociálně právní ochrany dětí 

BLIŽŠÍ INFORMACE: https://www.mpsv.cz/web/cz/dotace-na-podporu-rodiny-pro-nestatni-neziskove-organizace-v-dotacnim-rizeni-rodina