Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Rodina
 • Studie k problematice rodinné politiky (MSPV)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Strategické dokumenty v oblasti podpory rodiny
 • Zpráva o rodině 2020 (MPSV)
 • Aktualizovaná Koncepce rodinné politiky 2019 (MPSV)
 • Projekt Krajská rodinná politika (MPSV)
 • Dětské skupiny
 • Mikrojesle
 • Otcovská dovolená
 • 22%  K ROVNOSTI  (projekt  Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů)
 • Síť pro rodinu (Síť mateřských center v České republice)
 • Vozejkmap (mapa bezbariérových míst)
 • Aperio (Společnost pro zdravé rodičovství - poradna,  kurzy, podpora sólo rodičů,  podpora firem zavádějících prorodinná opatřená, průvodce porodnicemi, blog)
 • Národní centrum pro rodinu (nestátní nezisková organizace, která monitoruje společenské podmínky vztahující se k rodině, podporuje a iniciuje prorodinné aktivity v naší zemi)
 • Rodinný svaz ČR (sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny v ČR)
 • LINKA BEZPEČÍ - tel. +420 116 111, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz  (je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé a studující až do 26 let. Je v provozu 24 hodin denně po celý rok. Linka poskytuje telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami.)   

 • RODIČOVSKÁ LINKA - tel. 420 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz (poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny.)

 • ONLINE HELPLINE - e-mail: helpline@saferinternet.cz (poradenské centrum provozované Národním centrem bezpečnějšího internetu, jedná se o linku pomoci, specializující se na problematiku zneužívání Informačních technologií jako jsou internet, mobilní telefony, chytré mobilní telefony. Poskytuje pomoc dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi jevy jako je kyberšikana, grooming, stalking a jinými negativními jevy na internetu a v kyberprostoru a dále pomoc dospělým a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu užívání internetu a ICT technologií.)