Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Interní předpisy Krajského úřadu Libereckého kraje

 • Kontrolní řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Metodika k hodnocení zaměstnanců zařazených do KÚ LK (zde)

 • Modul USU – univerzální spisový uzel – příručka uživatele GINIS (zde)

 • Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2017 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (zde)

 • Organizační řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/01/17 kterou se stanovují pravidla pro poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky a pro poskytování služebních stejnokrojů (zde)

 • Organizační směrnice OS-01/01/08 kterou se stanovují komunikační toky uvnitř KÚ LK při řešení mimořádných a krizových situací (zde)

 • Organizační směrnice OS-01/05/19 o opatřeních k činnostem v oblasti ochrany utajovaných informací,  zvláštních skutečností, zajištění fyzické bezpečnosti k ochraně osob a opatření krajského úřadu při řešení mimořádné události nebo krizové situace (zde)

 • Směrnice Rady kraje 1/2019  k politice řízení bezpečnosti informací  (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/03/08 k postupu při přijímání nových zaměstnanců Krajského úřadu LK a při skončení pracovního poměru (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu KÚ LK (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/07/10 ke stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany v budově sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/03/19 Pravidla pro objednávání a provoz zasedacích sálů (zde)

 • Organizační směrnice OS-15/10/10 Vstupní vzdělávání zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Organizační směrnice OS-16/18/10 o vnitřním řídícím a kontrolním systému (zde)

 • Organizační směrnice OS-18/03/09 Systém řízení rizik (zde)

 • Pracovní řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)

 • Kontrolní orgán Krajského úřadu LK (zde)

 • Spisový řád Krajského úřadu Libereckého kraje (zde)