Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Sociální práce

Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Sociální práce se dále zaměřuje na tvorbu příznivých společenských podmínek a to tak, aby bylo dosaženo stanoveného síle. Podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv, společenské spravedlnosti, solidarity a etické principy a hodnoty.

Činnost sociální práce dále zahrnuje základní a odborné poradenství v nepříznivých životních situacích:

  • finanční a dluhová nepříznivá situace
  • neodpovídající bydlení (hrozba ztráty bydlení, osoby bez domova)
  • nezaměstnanost
  • oblast sociálních dávek a sociálního zabezpečení (hmotná nouze, dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, dávky důchodového a nemocenského pojištění)
  • rodinná situace aj.