Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Veřejné opatrovnictví

Dne 25. listopadu 2021 se uskuteční na Městském úřadě Železný Brod 2. setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. 
 
Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 4 obcí s rozšířenou působností LK (Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod). Setkání proběhne za účasti Mgr. Aleny Noskové (profesionální podpůrce, SKOK do života o. p. s.). Dále byl pozván soudce opatrovnického soudu. Akcí provede účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.
 
Fokus Liberec o. p. s. organizuje dané setkání ve spolupráci s KÚ LK s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu budou řešeny konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak mají možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší a současně si nabídnout vzájemnou pomoc a podporu. Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Kontakt na pracovníka agendy opatrovnictví KÚ LK

Ing. Jana Říhová       
metodik veřejného opatrovnictví
__________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 928
mob.: +420 778 454 546
e-mail: jana.rihova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz