Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Veřejné opatrovnictví

AKTUALITY..., aneb co nás v nejbližší době čeká.

Logo cyklu 8. přednáška

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka

Ve dnech 26. a 27. května 2021 proběhne v prostorách KÚ LK 8. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) jsou veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška bude lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou.
 
Účastník by měl díky absolvovanému programu zvládat rozeznat posudková kritéria u jednotlivých dávek. Měl by si ujasnit povinné náležitosti opravných prostředků. Měl by být schopen z podkladů od klienta rozeznat, ve které fázi řízení klient je a jaké má další možnosti (nahlížení do spisu, námitka, odvolání, správní žaloba, stížnost, přezkum, náhrada škody, nová žádost). 

Absolvent by základním způsobem měl vést klienta, aby byl schopen podat opravný prostředek úplný, s náležitým tvrzením své pravdy a předmětnými důkazy, které se vztahují k posuzované dávce. Měl by být seznámen s procesem dle správního řádu a se základními zásadami správního řízení a také s předpisem, který je příslušný k obhajovanému nároku v praxi.
 
 

 

Kontakt na pracovníka agendy opatrovnictví KÚ LK

 
Ing. Jana Říhová       
metodik veřejného opatrovnictví
__________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 928
mob.: +420 778 454 546
e-mail: jana.rihova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz