Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Veřejné opatrovnictví

 

AKTUALITY

 

Co nás v nejbližší době čeká ...

 5. akreditovaný vzdělávací program

Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví 

Ve dnech  25. a 26. května 2023 proběhne v prostorách KÚ LK 4. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) jsou veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bude lektorsky zajištěno autorkou cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.
 
Záměrem 5. programu bude shrnutí úředních povinností a pravomocí veřejného opatrovníka a jeho odpovědnost jako úředníka (i ve vztahu k výkonu opatrovnictví). Zaměříme se na vedení spisu, archivaci, předávání dokumentace soudu, notáři, opatrovanci, mlčenlivost (a praktické úskalí), vypořádání dotazů, které nemůže z důvodu mlčenlivosti opatrovník řešit. Je nutné si říct i o záležitostech plynoucích ze zákoníku práce (přesčasy, služební cesty, pověření). Důležité je řešit i zastupitelnost, pracovní pohotovost, odměňování.

 

Kontakt na pracovníka agendy opatrovnictví KÚ LK

Ing. Jana Vavřichová       
metodik veřejného opatrovnictví
__________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 928
mob.: +420 778 454 546
e-mail: jana.vavrichova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz