Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Veřejné opatrovnictví

 

AKTUALITY

 

Co nás v nejbližší době čeká ...

Logo cyklu 9. přednáška

Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností

Ve dnech  22. a 23. září 2021 proběhne v prostorách KÚ LK 9. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) jsou veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška je lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou.
 
Účastník semináře by měl získat dostatek informací, aby si v rámci profesní péče o osobu s omezenou svéprávností (u výkonu veřejného opatrovnictví na obci) byl schopen „najít své místo“ v účinné pomoci. Měl by být schopen osobě napomáhat i v tradičních a méně tradičních záležitostech jejího života. Aneb – měl by umět řešit, co život přináší.
 
Opatrovník na obci by měl být profesionálem a měl by být schopen účinné spolupráce s pracovníky ostatních profesí, kteří se pohybují kolem opatrovance, aby byla zajištěna profesionální péče o osobu s omezenou svéprávností, která již není schopna svá práva a povinnosti plnit samostatně.

 Setkání u „kulatého stolu“

Dne 25. listopadu 2021 se uskuteční na Městském úřadě Železný Brod 2. setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. 
 
Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 4 obcí s rozšířenou působností LK (Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod). Setkání proběhne za účasti Mgr. Aleny Noskové (profesionální podpůrce, SKOK do života o. p. s.). Dále byl pozván soudce opatrovnického soudu. Akcí provede účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.
 
Fokus Liberec o. p. s. organizuje dané setkání ve spolupráci s KÚ LK s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu budou řešeny konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak mají možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší a současně si nabídnout vzájemnou pomoc a podporu. Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Kontakt na pracovníka agendy opatrovnictví KÚ LK

Ing. Jana Říhová       
metodik veřejného opatrovnictví
__________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 928
mob.: +420 778 454 546
e-mail: jana.rihova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz