Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Veřejné opatrovnictví

 

AKTUALITY

 

Co nás v nejbližší době čeká ...

 2. akreditovaný vzdělávací program

Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním

Ve dnech  26. a 27. května 2022 proběhne v prostorách KÚ LK 2. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) jsou veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení je lektorsky zajištěno autorkou cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Záměrem 2. programu bude probrat platnost a neplatnost jednání. Znalecké posudky a jejich obsah pro budoucí jednání opatrovanců, schvalování právního jednání, jednání opatrovníka za opatrovance. Můžeme zde konzultovat „věčně oblíbené téma“ souhlasů ve zdravotnictví (zda a jaká je novější praxe v regionu), rozhodování o focení opatrovance, rozhodování opatrovníka proti vůli opatrovance (např. detence, nákupy, transformace sociálních služeb). Jak a co opravdu není problém, aby si rozhodl opatrovanec, co musí řešit opatrovník u soudu. Jaká je odpovědnost opatrovance za své jednání.

 

Kontakt na pracovníka agendy opatrovnictví KÚ LK

Ing. Jana Vavřichová       
metodik veřejného opatrovnictví
__________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 928
mob.: +420 778 454 546
e-mail: jana.vavrichova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz

Zadejte text