Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Veřejné opatrovnictví

 

AKTUALITY ... aneb co nás v nejbližší době čeká

Logo cyklu 7. přednáška

Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)

Dne 25. března 2021 proběhne v on-line prostředí 7. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) jsou veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška je lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - 
Mgr. Radkou Pešlovou. Účastník semináře získá základní přehled o jednotlivých druzích odpovědnosti na úseku občanského, trestního, přestupkového, pracovního a sociálně-právního práva. Zároveň se bude orientovat v rozsahu a způsobu zavinění a také v oblasti náhrady škody. Bude schopen rozeznat rizika a případně bude schopen pomoci vymáhat klientům nebo opatrovancům jejich nároky (případně bude vědět, kam se obrátit o pomoc). 

 

Kontakt na pracovníka agendy opatrovnictví KÚ LK

 
Ing. Jana Říhová       
metodik veřejného opatrovnictví
__________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 928
mob.: +420 778 454 546
e-mail: jana.rihova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz