Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Veřejné opatrovnictví

 

AKTUALITY

 

Co nás v nejbližší době čeká ...

Porada veřejných opatrovníků

Ve dnech 20. a 22. února 2024 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje (zasedací místnost č. 111 - 1. patro) uskuteční porada veřejných opatrovníků. 

Obce si mohou vybrat ze 2 termínů (út, čt). Porada proběhne od 9:00 - 12:00 hodin.

Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí

Dne 12. března 2024 proběhne v prostorech Krajského úřadu Libereckého kraje (multimediál) akreditované školení s JUDr. Ing. Radovanem Dávidem, Ph.D. na téma Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí.

Jedná se o zkušeného lektora → 16letá praxe asistenta soudce Ústavního soudu, 16letá praxe lektora právnických fakult v Brně a Bratislavě, 14letá praxe v oblasti vzdělávání úředníků, autor desítek českých i zahraničních publikací, člen Světové organizace pro rodinné právo.

Veřejný opatrovník a jeho role při poskytování zdravotních služeb opatrovanci

Ve dnech 16. a 17. května 2024 (2 termíny) se koná v budově Krajského úřadu Libereckého kraje (multimediál) neakreditované školení
JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph. D., LL.M. 

Pan doktor působil jako lektor v oboru zdravotnického práva v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na Univerzitě Karlově. Vede vlastní konzultantskou společnost  a vzdělává odbornou i laickou veřejnost v oborech zdravotnického práva a organizace  zdravotnictví.

 

Kontakt na pracovníka agendy opatrovnictví KÚ LK

Ing. Jana Vavřichová       
metodik veřejného opatrovnictví
__________________________________

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 928
mob.: +420 778 454 546
e-mail: jana.vavrichova@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz