Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

AKCE

2022

 2. akreditovaný vzdělávací program

Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním

Ve dnech  26. a 27. května 2022 proběhl v prostorách KÚ LK 2. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bylo lektorsky zajištěno autorkou cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Záměrem 2. programu bylo probrat platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním. Znalecké posudky a jejich obsah pro budoucí jednání opatrovanců, schvalování právního jednání, jednání opatrovníka za opatrovance. Konzultována byla problematika souhlasů ve zdravotnictví, rozhodování o focení opatrovance, rozhodování opatrovníka proti vůli opatrovance (např. detence, nákupy, transformace sociálních služeb). Jak a co opravdu není problém, aby si rozhodl opatrovanec, co musí řešit opatrovník u soudu. Jaká je odpovědnost opatrovance za své jednání, otázky týkající se odpovědnosti opatrovníka.

 1. akreditovaný vzdělávací program

Opatrovnictví v praxi

Ve dnech 31. března a 1. dubna 2022 proběhl v prostorách KÚ LK 1. vzdělávací program cyklu OPATROVNICTVÍ PRO POKROČILÉ. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Školení bylo lektorsky zajištěno autorkou vzdělávacího cyklu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Záměrem bylo se na 1. programu „setkat“, sdělit si pokroky ve výkonu opatrovnictví, uvažovat kam opatrovnictví směřuje, jaké jsou nové konfliktní situace, jaká je praxe v regionu, co vyvstává za složitější otázky k řešení. Představeny byly legislativní novinky, které se dotýkají našich opatrovanců. Dále byl prostor věnován činnostem opatrovníka souvisejícím s dluhovou problematikou, sociální či zdravotní sférou. 

 Setkání u „kulatého stolu“

Dne 3. března 2022 se uskutečnilo na Městském úřadě Nový Bor 3. setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. 

Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 2 obcí s rozšířenou působností LK (Česká Lípa, Nový Bor). Hostem setkání byla Mgr. Alena Nosková, právnička z organizace SKOK do života, o.p.s. Z Okresního soudu v České Lípě se zúčastnila soudkyně agendy svéprávnosti a opatrovnictví - Mgr. Martina Fendrychová.  Celou akcí provedla účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.

​Fokus Liberec o. p. s. zorganizoval dané setkání ve spolupráci s KÚ LK s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu byly řešeny konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak měly možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší a současně si nabídnout vzájemnou pomoc a podporu. Akce se zúčastnilo 6 z 16 obcí vykonávajících funkci veřejného opatrovníka z vymezeného regionu (Česká Lípa, Doksy, Dubá, Kamenický Šenov, Nový Bor, Zákupy). Z řad poskytovatelů dorazili zástupci následujících organizací: Fokus Liberec o.p.s. (vč. českolipské pobočky); VČELKA sociální služby o.p.s.; Pečovatelská služba Kamenický Šenov; Rytmus Liberec, o.p.s.; Společnost Dolmen, z.ú. Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 29 osob.

2021

 Setkání u „kulatého stolu“

Dne 25. listopadu 2021 se uskutečnilo na Městském úřadě Železný Brod 2. setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. 

Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 4 obcí s rozšířenou působností LK (Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod). Setkání proběhlo za účasti ředitelky Fokusu Liberec o.p.s. - PhDr. Jany Horákové, právničky Mgr. Aleny Noskové z organizace SKOK do života, o.p.s., soudkyně Mgr. Martiny Fričové a vyšší soudní úřednice Markéty Motlíkové z Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Celou akcí provedla účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.

Fokus Liberec o.p.s. zorganizoval dané setkání ve spolupráci s KÚ LK s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu byly diskutovány konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak měly možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší, získat jiný úhel pohledu a nabídnout si vzájemnou kooperaci. Debata o problematických aspektech opatrovnictví (soukromého i veřejného) a předání zkušeností přispěly k oboustrannému pochopení. Akce se zúčastnily 3 z 15 obcí vykonávajících funkci veřejného opatrovníka z vymezeného regionu (Rokytnice nad Jizerou, Semily, Železný Brod). Z řad poskytovatelů dorazili zástupci následujících organizací: Fokus Liberec o.p.s., Fokus Semily, z. s., Fokus Turnov, z. s., Rytmus Liberec, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené Semily, Spokojený domov, o.p.s. Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 20 osob.

Logo cyklu 9. přednáška

Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností

Ve dnech  22. a 23. září 2021 proběhne v prostorách KÚ LK 9. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) jsou veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška je lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Účastník semináře by měl získat dostatek informací, aby si v rámci profesní péče o osobu s omezenou svéprávností (u výkonu veřejného opatrovnictví na obci) byl schopen „najít své místo“ v účinné pomoci. Měl by být schopen osobě napomáhat i v tradičních a méně tradičních záležitostech jejího života. Aneb – měl by umět řešit, co život přináší.

Opatrovník na obci by měl být profesionálem a měl by být schopen účinné spolupráce s pracovníky ostatních profesí, kteří se pohybují kolem opatrovance, aby byla zajištěna profesionální péče o osobu s omezenou svéprávností, která již není schopna svá práva a povinnosti plnit samostatně.

Logo cyklu 8. přednáška

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka

Dne 27. května 2021 proběhla v on-line prostředí 8. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Účastník by měl díky absolvovanému programu zvládat rozeznat posudková kritéria u jednotlivých dávek. Měl by si ujasnit povinné náležitosti opravných prostředků. Měl by být schopen z podkladů od klienta rozeznat, ve které fázi řízení klient je a jaké má další možnosti (nahlížení do spisu, námitka, odvolání, správní žaloba, stížnost, přezkum, náhrada škody, nová žádost). 

Absolvent by základním způsobem měl vést klienta, aby byl schopen podat opravný prostředek úplný, s náležitým tvrzením své pravdy a předmětnými důkazy, které se vztahují k posuzované dávce. Měl by být seznámen s procesem dle správního řádu a se základními zásadami správního řízení a také s předpisem, který je příslušný k obhajovanému nároku v praxi.

Logo cyklu 7. přednáška

Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky)

Dne 25. března 2021 proběhla v on-line prostředí 7. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou.

Účastník semináře získal základní přehled o jednotlivých druzích odpovědnosti na úseku občanského, trestního, přestupkového, pracovního a sociálně-právního práva. Zároveň byl informován o rozsahu a způsobu zavinění a také o oblasti náhrady škody. Pozornost byla věnována rozpoznání rizik a pomoci vymáhat klientům nebo opatrovancům jejich nároky (případně vědět, kam se obrátit o pomoc). 

Logo cyklu 6. přednáška

Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních

Dne 28. ledna 2021 proběhla v on-line prostředí 6. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu -
Mgr. Radkou Pešlovou. Absolvent by měl zvládnout rozlišit situace, kdy osoba může za sebe ve zdravotnictví jednat a co by mohla podepsat, a to na základě odhadnutí sociálních dovedností osoby. Dále by měl být schopen určit svoji roli a objem své nápomoci osobě (rada, doprovod, podpora k vymožení práv, pomoc osobě v obhajobě jejích práv). 

2020

Logo cyklu 5. přednáška

Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce)

Ve dne 12. listopadu 2020​ proběhla v on-line prostředí 5. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Seminář si kladl za cíl seznámit účastníka a poskytnout mu nástroje na účinný boj s dluhy osoby závislé na pomoci, podpoře a opatrovnictví (veřejném, vykonávaném obcí). Účastník by měl zvládnout základní rozvahu a analýzu finanční situace klienta a aplikovat vzory podání. Akce se zúčastnilo celkem 34 osob (obce III - 21 osob, obce II - 7 osob, obce I - 6 osob).

Logo cyklu 4. přednáška

Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)

Ve dnech 2. a 3. září 2020 proběhla na KÚ LK 4. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou akreditovaného kurzu (MV a MPSV) byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje, kteří si mohli vybrat ze 2 termínů. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Seminář si kladl za cíl objasnit účastníkovi právní aspekty pomoci osobě, která tuto pomoc odmítá, není schopná ji přijímat, případně si o ni říci, ale přesto ji nutně potřebuje. Pozornost byla věnována projevení vážně míněného nesouhlasu, jeho řešení, oznámení soudu, otázce trestněprávní, soudnímu rozhodnutí a přezkumu držení v zařízení.  Akce se zúčastnilo celkem 41 osob (obce III - 25 osob, obce II - 8 osob, obce I - 8 osob).

2019

Logo cyklu   3. přednáška

Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci

Ve dnech 23. a 24. října 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 3. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Cílovou skupinou byli veřejní opatrovníci obcí Libereckého kraje, kteří si mohli vybrat ze 2 termínů. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Účastníci byli seznámeni se základními druhy podpory, s postupem, když osoba není schopna sama jednat či s otázkou sociálních služeb / práce a právních jednání duševně nemocných. Prostor byl také věnován smlouvám o poskytování sociální služby. Akce se zúčastnilo celkem 42 osob (obce III - 22 osob, obce II - 7 osob, obce I - 13 osob).
 
 

Setkání u „kulatého stolu“

Dne 10. října 2019 se v Paláci Centrum Liberec uskutečnilo setkání u „kulatého stolu“ určené pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním a mentálním postižením a veřejné opatrovníky. Osloveni byli poskytovatelé a veřejní opatrovníci v rámci území 4 obcí s rozšířenou působností LK (Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Frýdlant). Setkání proběhlo za účasti ředitelky Fokusu Liberec - PhDr. Jany Horákové, soudkyně jabloneckého okresního soudu - Mgr. Martiny Fričové a regionálního konzultanta MZ pro LK - Bc. Přemysla Holeše. Celou akcí provedla účastníky moderátorka Mgr. Dana Syslová.
 
Fokus Liberec o. p. s. zorganizoval dané setkání ve spolupráci s krajským úřadem s cílem najít společnou cestu při řešení problémů klientů. U kulatého stolu byly řešeny konkrétní kazuistiky účastníků. Zúčastněné strany se tak měly možnost seznámit s otázkami, které v praxi řeší a současně si nabídnout vzájemnou spolupráci. Akce se zúčastnilo celkem 7 obcí vykonávajících opatrovnickou agendu. Kromě 4 obcí s rozšířenou působností, dorazili veřejní opatrovníci z měst Hodkovice nad Mohelkou, Lučany nad Nisou a Raspenavy. Z řad poskytovatelů přišli zástupci následujících organizací: Fokus Liberec, Společnost Dolmen, Rytmus Liberec, Sdružení TULIPAN, DCDS Jablonec nad Nisou, NADĚJE. Kulatého stolu se zúčastnilo celkem 30 osob (z toho: obce - 11 osob; poskytovatelé -15 osob).
 
V příštím roce proběhnou 2 kulaté stoly, které budou vymezeny pro zbývající obce s rozšířenou působností (2. kulatý stůl - Turnov, Semily, Jilemnice, Železný Brod; 3. kulatý stůl - Česká Lípa, Nový Bor).
 
 

 Logo cyklu   2. přednáška

Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu sociální práce, opatrovnictví). Rozdíl mezi pomocí a potrestáním; kdy nemůžeme zasahovat; kdy musíme nechat osobu jednat samostatně; kdy a jak napomáháme (formy, postupy)

Ve dnech 22. a 23. května 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 2. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Z důvodu vysokého zájmu o 1. téma si účastníci mohli vybrat ze 2 termínů. Akce se zúčastnilo celkem 39 osob (obce III - 24 osob, obce II - 8 osob, obce I - 7 osob). Na přednášce byla věnována pozornost smyslu a účelu podpory, praxi při omezování svéprávnosti, funkčnosti institutu omezení svéprávnosti či porovnání výkonu opatrovnictví a sociální práce.
 

 Logo cyklu   1. přednáška

Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč

Dne 28. března 2019 proběhla v multimediálním sálu KÚ LK 1. přednáška CYKLU OPATROVNICTVÍ a PODPORY OSOB. Přednáška byla lektorsky zajištěna autorkou vzdělávacího programu - Mgr. Radkou Pešlovou. Akce se zúčastnilo celkem 42 osob (obce III - 23 osob, obce II - 8 osob, obce I - 11 osob). Na přednášce se řešila témata jako právní osobnost a svéprávnost, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat, opatrovnictví, řízení ve věcech svéprávnosti a opatrovnictví člověka.
 
Cyklus 9 na sebe navazujících přednášek přináší celkové pojetí opatrovnictví dospělých. Jedná se o metodickou pomoc obcím – veřejným opatrovníkům Libereckého kraje. Cyklus je rozdělen do 3 let (2019-2021), přičemž v každém roce proběhnou 3 přednášky. KÚ LK podpoří v každém roce vzdělávání veřejných opatrovníků finanční spoluúčastí na cyklu formou zaplacení PRVNÍ PŘEDNÁŠKY.
 
 

 

Seminář OPATROVNICTVÍ FYZICKÉ OSOBY VYKONÁVANÉ OBCÍ

Dne 17. ledna 2019 se na KÚ LK uskutečnil seminář „Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí" určený veřejným opatrovníkům z obcí I. typu našeho kraje. Seminář byl lektorsky zajištěn Mgr. Bc. Petrou Juřátkovou, asistenskou soudce Nejvyššího soudu, doktorandkou Právnické fakulty Palackého univerzity s více než pětiletou praxí v oblasti vzdělávání úředníků. Semináře se zúčastnilo 17 obcí (20 osob), které jsou soudem pověřeny k výkonu funkce veřejného opatrovníka. Seminář byl zaměřen na oblast zastoupení v českém právu, osobu opatrovníka a institut opatrovnictví z pohledu hmotného a procesního práva.
 
Níže je k nahlédnutí pozvánka a program semináře:
 

2018

 

Konference VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

 
Oddělení sociální práce odboru sociálních věcí KÚ LK zorganizovalo pro veřejné opatrovníky obcí Libereckého kraje v rámci výkonu přenesené působnosti v agendě veřejné opatrovnictví konferenci na téma „Aktuální otázky ve veřejném opatrovnictví“.
 
Konference se uskutečnila pod záštitou Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, dne 14. března 2018 od 9:00 do 16:00 hodin v budově KÚ LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 - multimediální sál. 
 
Na konferenci vystoupilo 6 hostů. První příspěvek s názvem „Smysl a nesmysl opatrovnictví, odpovědnost opatrovníka v tomto systému a ve zdravotnictví" přednesla Mgr. Radka Pešlová, odborná lektorka a právnička v sociální oblasti. Mgr. Barbora Rittichová, odborná lektorka a právnička z Ministerstva spravedlnosti ČR, navázala s příspěvkem na téma „Aktuální otázky svéprávnosti a opatrovnictví".  Z jiného úhlu pohledu představila opatrovnictví Ing. Alena Přichystalová, veřejný opatrovník z Magistrátu statutárního města Jablonec n. N. Mgr. Petra Bröcklová, ředitelka příspěvkové organizace OSTARA, vystoupila na konferenci jako zástupce poskytovatele sociálních služeb. Závěrečný příspěvek „Sociální práce s lidmi se sluchovým postižením" měla vedoucí poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Mgr. Jitka Vrchotová, DiS. a sociální pracovnice Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, Mgr. Martina Macurová. Celou konferencí provedl účastníky moderátor Českého rozhlasu Liberec Jan Žíla.
 
Konference se zúčastnilo celkem 47 osob z obcí Libereckého kraje, 11 osob z krajských úřadů, 13 osob z poskytovatelů sociálních služeb a 2 osoby z okresních soudů.
 
Níže naleznete příspěvky jednotlivých hostů:
 
Ohledně příspěvku Mgr. Rittichové k tématu detence lze odkázat na kapitolu věnovanou soudnímu řízení o detenci (konkrétně str. 17-25), v rámci materiálu MPSV uvedeného zde:  /files/clanky/31996/Doporuceny_postup_detence.pdf
 
Níže je k nahlédnutí pozvánka a program konference:
 

2017

 

Seminář VÝKON AGENDY VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

 
Dne 30. 11. 2017 se na KÚ LK uskutečnil seminář „Výkon agendy veřejné opatrovnictví" určený veřejným opatrovníkům z obcí I. typu našeho kraje. Seminář byl lektorsky zajištěn Bc. Veronikou Čtvrtlíkovou, DiS. Semináře se zúčastnilo 17 obcí, které jsou soudem pověřeny k výkonu funkce veřejného opatrovníka. Níže je k dispozici prezentace paní lektorky.