Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ v ČR

 
Ministerstvo vnitra ČR se obrátilo na krajské úřady v souvislosti s tvorbou příspěvku na výkon státní správy pro agendu veřejného opatrovnictví na rok 2023 s žádostí o zajištění sběru dat o počtu opatrovanců v obcích. Rozhodným datem pro stanovení počtu opatrovanců v obcích byl určen 31. březen 2022.
 
Dne 20. června 2022 byly seznamy opatrovanců za jednotlivé kraje uzavřeny. Dle zjištěných údajů vykonává veřejné opatrovnictví 1 405 obcí z celkového počtu 6 254, oproti 1 366 obcím v roce 2021. V ČR je celkem 14 077 opatrovanců. Počet opatrovanců je nerovnoměrný - 1 282 obcí má 1-3 opatrovance. Na druhé straně jsou obce s vysokým počtem opatrovanců, např. Ostrava (467), Brno (270), Plzeň (205), Ústí nad Labem (153) nebo Vejprty (161).
 
Liberecký kraj s celkovým počtem 515​ opatrovanců zaujímá mezi kraji poslední místo. Co do rozlohy se jedná s výjimkou hlavního města Prahy o nejmenší kraj v republice. Nejvíce opatrovanců mají následující kraje: Moravskoslezský (1 882), Ústecký (1 740) a Středočeský (1 519).
 
Vyjma 2 krajů (Olomoucký, Vysočina) vzrostl počet opatrovanců ve všech krajích. V porovnání s minulým rokem je v ČR o 414 opatrovanců více. Největší nárůst byl zaznamenán v kraji Jihočeském (52; 7,6 %), Zlínském (43; 4,8 %) a Plzeňském (41; 4,7 %).