Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ v ČR

 
Ministerstvo vnitra ČR se obrátilo na krajské úřady v souvislosti s tvorbou příspěvku na výkon státní správy pro agendu veřejného opatrovnictví na rok 2021 s žádostí o zajištění sběru dat o počtu opatrovanců v obcích. Rozhodným datem pro stanovení počtu opatrovanců v obcích byl určen 31. březen 2020.
 
Dne 19. června 2020 byly seznamy opatrovanců za jednotlivé kraje uzavřeny. Dle zjištěných údajů vykonává veřejné opatrovnictví 1 359 obcí z celkového počtu 6 254. Praha je 1 obec, kde opatrovnictví v současné době vykonává 26 městských částí z celkových 57. V ČR je celkem 13 452 opatrovanců. Liberecký kraj s celkovým počtem 494​ opatrovanců zaujímá mezi kraji poslední místo. Co do rozlohy se jedná s výjimkou hlavního města Prahy o nejmenší kraj v republice. Nejvíce opatrovanců mají následující kraje: Moravskoslezský (1 821), Ústecký (1 621) a Středočeský (1 474).
 
Růstový trend v počtu obcí - veřejných opatrovníků a opatrovanců pokračuje. Oproti minulému roku vykonává funkci veřejného opatrovníka o 29 obcí více.  V 8 krajích počet pověřených obcí stoupl, ve 4 klesl a ve 2 krajích zůstal stejný. Počet opatrovanců v péči veřejných opatrovníků vzrostl ve všech krajích. V porovnání s rokem 2019 je v ČR o 630 opatrovanců více. Největší nárůst v počtu opatrovanců byl zaznamenán v kraji Moravskoslezském (129), Jihomoravském (68) a Středočeském​ (62).