Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Záležitosti národnostních menšin a cizinců

POZOR: NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE OD 1. 1.2021

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurza to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

Bližší informace naleznete v odkazu https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx?fbclid=IwAR0DZUH9rrpk8LnpoCvqcaqzY9OmJW6hduOQSOkh6con3P3WF4Vt4DzGi4I

Koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců:
Pracovník zodpovědný za agendu národnostních menšin a cizinců zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy s celostátní působností národnostních menšin a cizinců.

Václav Strouhal, DiS., Krajský úřad Libereckého kraj, odbor sociálních věcí - oddělení sociální práce, U Jezu 642/2a, PSČ: 461 80, Liberec 2

telefon:  485 226 519             mobil:  725 704 057                e-mail:  vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz

facebook:   https://www.facebook.com/Integrace-n%C3%A1rodnostn%C3%ADch-men%C5%A1in-a-cizinc%C5%AF-Libereck%C3%A9ho-kraje-145689372254976/