Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Aktuality

POZOR, od 27. 3. do 9. 4. bude probíhat sčítání lidu.

Elektronický sčítací formulář můžete vyplnit snadno a rychle na těchto stránkách nebo pomocí mobilní aplikace.


Letáky ke stažení:  Leták - sčítání lidu, domů a bytů 2021

                                      Informace - sčítání lidu, domů a bytů 2021

ATTENTION, from 27. 3. to 9. 4. census will take place.

You can fill in the electronic census form easily and quickly on this website or using the mobile application

ВНИМАНИЕ, перепись будет проходить с 27 марта по 9 апреля. Вы можете легко и быстро заполнить электронную форму переписи на этом сайте или с помощью мобильного приложения. 

Sčítání lidu 2021 / Census 2021 - cizojazyčné informace:

Čeština: https://scitani.cz/csu/scitani2021/jak-se-secist

Ruština: https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-ru

Ukrajinština: https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-ua

Rumunština: https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-rm

Agličtina: https://scitani.cz/csu/scitani2021/online-census

Polština: https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-pl

Němčina: https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-de

Mongolština

Vietnamská verze dokumentů a letáků:  

DOPIS ředitele ČSÚ
Průvodní dopis zmocněnkyně
Informace pro organizace zastupující národnostní menšiny
VN-Letak_SLDB_2021

https://scitani.cz/csu/scitani2021/domov-vn
                                                                                   

13. ledna 2021:  Liberecký kraj prostřednictvím odboru sociálních věcí ve spolupráci s Krajem Vysočina a Centrem na podporu integrace cizinců vydal preventivní brožuru pro cizince, která je zaměřena na aktuální problémy v kraji. Brožura prozatím vznikla v jazyce českém a s ohledem na rozložení cizinců v kraji se v současné době zpracovává v pěti jazykových mutacích. Cílí jak na cizince z EU, tak na třetizemce. Rozdělení dle jazykových mutací bude tudíž kopírovat jazyky, kterými hovoří početnější komunita cizinců žijících na území Libereckého kraje. Brožura bude v následujících měsících přeložena do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Brožura se snaží preventivně působit v devíti oblastech, například v oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotnictví nebo bezpečnosti. Není opomenuta ani otázka sociálně právní ochrany dětí, rodinná politika či oblast drog. Další část je zaměřena na užitečné kontaktní údaje v každém ze čtyř okresů. Vybrané tematické oblasti jsou záměrně pojaty široce, ale úzce spolu souvisí. „Brožura má za cíl pomoci jak obyvatelům kraje, zaměstnavatelům, tak zejména samotným cizincům.

Brožura je v elektronické verzi zveřejněna na našich webových stránkách https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/.../2021-01-04%2014:42...

V tištěné verzi bude dodána v průběhu měsíce leden 2021 a následně dle požadavků distribuována.

23. června 2020: Liberecký kraj je jedním z partnerů projektu "AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ JAKO INOVAČNÍ AKTÉR POLITIKY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ". Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách: https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-agentura-pro-socialni-zaclenovani-jako-inovacni-akter-politiky-socialniho-zaclenovani/

23. června 2020: Sdružení  pro integraci a migraci, o.p.s. v rámci projektu "Města a inkluzivní strategie", do kterého je zapojen i Liberecký kraj vytvořil informační leták - Aktivity na podporu výuky českého jazyka o letních prázdninách pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Leták volně ke stažení: Aktivity na podporu výuky českého jazyka o letních prázdninách pro děti a žáky s OMJ

8. června 2020: Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. rozšiřuje poradenské hodiny do dalšího místa ve sdílené konzultační místnosti ve Spolkovém domě, E. Floriánové 1736/8 (patro 2b) , Jablonec nad Nisou, a to každou středu od 10,00 do 12,00 hodin.  Služby jsou určeny cizincům/migrantům s pobytovým oprávněním. Nadále jsou konzultace cizinecké problematiky na telefonním čísle 481 120 049 nebo 735 752 467, a to včetně Liberecké pobočky CIC, Moskevská 27/14, Liberec IV - Perštýn.

26. května 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 158/20/ZK o poskytnutí neinvestiční dotace jednotlivým příjemcům programu č- 5.1 - Podpora integrace národnostních menšin a cizinců. Bližší informace na: Přehled přidělených dotačních prostředků na rok 2020

19. května 2020 Rada kraje z důvodů restriktivních rozpočtových opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu Libereckého kraje v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a nouzovým stavem v ČR usnesením č. 793/20/RK odsouhlasila novou výší alokací programů Dotačního fondu Libereckého kraje. Původní alokace finančních prostředků na program 5.1 - Podpora integrace národnostních menšin a cizinců byla ponížena na 500.000,- Kč.

17. prosince 2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 566/19/ZK Vyhlášení a podmínky dotačního programu č. 5.1 - Podpora Integrace národnostních menšin a cizinců.
Bližší informace zde.

Zadejte text