Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Aktuality

26. dubna 2022 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 159/22/ZK o poskytnutí neinvestiční dotace jednotlivým příjemcům programu č- 5.1 - Podpora integrace národnostních menšin a cizinců pro rok 2022.                                                                           

13. ledna 2021:  Liberecký kraj prostřednictvím odboru sociálních věcí ve spolupráci s Krajem Vysočina a Centrem na podporu integrace cizinců vydal preventivní brožuru pro cizince, která je zaměřena na aktuální problémy v kraji. Brožura prozatím vznikla v jazyce českém a s ohledem na rozložení cizinců v kraji se v současné době zpracovává v pěti jazykových mutacích. Cílí jak na cizince z EU, tak na třetizemce. Rozdělení dle jazykových mutací bude tudíž kopírovat jazyky, kterými hovoří početnější komunita cizinců žijících na území Libereckého kraje. Brožura bude v následujících měsících přeložena do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Brožura se snaží preventivně působit v devíti oblastech, například v oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotnictví nebo bezpečnosti. Není opomenuta ani otázka sociálně právní ochrany dětí, rodinná politika či oblast drog. Další část je zaměřena na užitečné kontaktní údaje v každém ze čtyř okresů. Vybrané tematické oblasti jsou záměrně pojaty široce, ale úzce spolu souvisí. „Brožura má za cíl pomoci jak obyvatelům kraje, zaměstnavatelům, tak zejména samotným cizincům.

Brožura je v elektronické verzi zveřejněna na našich webových stránkách https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/.../2021-01-04%2014:42...

Zadejte text