Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

Aktuality

23. června 2020: Liberecký kraj je jedním z partnerů projektu "AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ JAKO INOVAČNÍ AKTÉR POLITIKY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ". Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách: https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-agentura-pro-socialni-zaclenovani-jako-inovacni-akter-politiky-socialniho-zaclenovani/

23. června 2020: Sdružení  pro integraci a migraci, o.p.s. v rámci projektu "Města a inkluzivní strategie", do kterého je zapojen i Liberecký kraj vytvořil informační leták - Aktivity na podporu výuky českého jazyka o letních prázdninách pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Leták volně ke stažení: Aktivity na podporu výuky českého jazyka o letních prázdninách pro děti a žáky s OMJ

8. června 2020: Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. rozšiřuje poradenské hodiny do dalšího místa ve sdílené konzultační místnosti ve Spolkovém domě, E. Floriánové 1736/8 (patro 2b) , Jablonec nad Nisou, a to každou středu od 10,00 do 12,00 hodin.  Služby jsou určeny cizincům/migrantům s pobytovým oprávněním. Nadále jsou konzultace cizinecké problematiky na telefonním čísle 481 120 049 nebo 735 752 467, a to včetně Liberecké pobočky CIC, Moskevská 27/14, Liberec IV - Perštýn.

26. května 2020 rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 158/20/ZK o poskytnutí neinvestiční dotace jednotlivým příjemcům programu č- 5.1 - Podpora integrace národnostních menšin a cizinců. Bližší informace na: Přehled přidělených dotačních prostředků na rok 2020

19. května 2020 Rada kraje z důvodů restriktivních rozpočtových opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu Libereckého kraje v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a nouzovým stavem v ČR usnesením č. 793/20/RK odsouhlasila novou výší alokací programů Dotačního fondu Libereckého kraje. Původní alokace finančních prostředků na program 5.1 - Podpora integrace národnostních menšin a cizinců byla ponížena na 500.000,- Kč.

17. prosince 2019 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 566/19/ZK Vyhlášení a podmínky dotačního programu č. 5.1 - Podpora Integrace národnostních menšin a cizinců.
Bližší informace zde.