Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Rodina a děti

Rodina   rodina I   rodina III   rodina II   rodina V   rodina VI

Ve výchově dětí mají nezastupitelnou úlohu a zodpo­vědnost rodiče, kteří by měli svým osobním životem a chováním být příkladem dětem. Rodiče odpovídají za všestranný vývoj svých dětí, pečují soustavně a důsled­ně o jejich výchovu. Aby dítě zdárně vyrůstalo, potřebuje­ zázemí, které v dostatečné míře uspokojuje všech­ny jeho potřeby a připraví je na život v dospělosti.

V případě, že rodina ve výchově selhává jsou zákonem nastavena opatření. Na jejich dodržování ze své působnosti dohlíží orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Další důležité informace

LINKA BEZPEČÍ je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (až do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok. Linka poskytuje telefonickou krizovou pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami.

RODIČOVSKÁ LINKA poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny.

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADNY Na poradny se můžete obrátit s partnerskými, manželskými či rodinnými trápeními, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších vztahových či osobních nesnází.

HERMIONA PRO RODINY S DĚTMI - registrovaná sociální služba"sociálně aktivitzační služby pro rodiny s dětmi"