Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Základní informace k pobytu v České republice

 Zeměkoule_I   Tanec_I   Fotbal_VIE   Tanec_III   Tanec_II   Zeměkoule_I

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE OD 1. 1. 2021:
ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurza to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
Bližší informace na:  https://frs.gov.cz/node/1849926

Pobytové záležitosti mají v ČR na starosti dvě složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). Jedná se o Službu cizinecké policie a Odbor azylové a migrační politiky: Služba cizinecké policie a Odbor azylové a migrační politiky – OAMP.

  • Služba cizinecké policie má na starosti vyřizování krátkodobých víz do 90 dnů, registraci nově příchozích migrantů do ČR, kontrolu pobytových oprávnění (např. v zaměstnání, na ulici) a represi nedodržení podmínek pobytu v ČR,
    Kontakt: Náměstí Dr. Edvarda Beneše 584/24, 460 32 Liberec, tel.: (+420) 974 461 829, email: krpl.ocp.podatelna@pcr.cz
  • Odbor Azylové a Migrační Politiky (OAMP) řeší agendu dlouhodobých víz, dlouhodobých a trvalých pobytů, přechodných pobytů pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, zaměstnanecké karty, biometrické průkazy apod. Máte povinnost na pracoviště OAMP hlásit všechny změny, které se týkají vašeho bydliště, příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a v dokladu vydaném k pobytu na území ČR.
    Kontakt: Voroněžská 144/20, Liberec, 460 01, tel.: (+420) 974 460 850

Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva zahraničních věcí České republiky:

Ostatní důležité informace: