Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Zaměstnanost

DělníK_I   Dělník_III   Dělník IV   Dělník_V   Dělník_VI   Dělník_VII

V případě, že nejste zaměstnaní nebo zaměstnání ztratíte a splňujete zákonem dané podmínky, můžete se evidovat na Úřadě práce, který nabízí podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikační kurzy a zprostředkovává nabídky práce. Pro více informací navštivte stránku: https://www.uradprace.cz nebo https://www.mpsv.cz/web/cz/zahranicni-zamestnanost

Pokud hledáte práci, využijte sociálního poradenství Centra na podporu integrace cizinců nebo dalších organizací, akreditovaných agentur práce nebo webových portálů: www.jobs.cz.

Nezapomeňte, že při nástupu do zaměstnání musíte mít podepsanou pracovní smlouvu, zaměstnavatel musí dodržovat zákonnou pracovní dobu (placené svátky, noční směny, přesčasy), mzda musí být nad stanovenou minimální mzdu. Ze mzdy se strhává daň, sociální a zdravotní pojištění.

V ČR můžete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo jako právnická osoba. Informace o možnosti podnikání dostanete na živnostenských úřadech v Libereckém kraji nebo v organizacích pracujících s migranty:

Informační leták o zahraničních pracovnících v Libereckém kraji ke stažení: Zahraniční pracovníci