Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Zdravotní systém

Záchranka   Masáž   Letadlo   Zdravotníci   Ambulance   Sanitka

Mít řádně zaplacené a platné zdravotní pojištění je v České republice povinné pro každého. Více informací o zdravotním systému ČR najdete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pokud potřebujete pomoci řešit zdravotní otázky, kontaktujte některého z poskytovatelů zdravotních služeb. Kontakty na jednotlivé praktické lékaře, ambulantní specialisty a další poskytovatele zdravotních služeb naleznete v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb nebo v Národním zdravotnickém informačním portále - https://www.nzip.cz/.

Při komunikaci mezi šeskými zdravotníky a zahraničními pacienty  Vám mohou pomoci dvojazyčné komunikační karty. Karty jsou Ministerstvem zdravotnictví ČR zpracovány v devíti jazykových verzích. Každá karta obsahuje soubor otázek v češtině, překlad do cizího jazyka a jeho fonetický přepis.

Další podrobné informace z oblasti zdraví naleznete na webové stránce Krajkého úřadu Libereckého kraje - Odbor zdravotnictví.

Zdravotnické pohotovostní služby Libereckého kraje:

Lékarny Libereckého kraje naleznete zde.