Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Komise Rady LK pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování

Liberecký kraj zřizuje„Komisi pro národnostní menšiny a sociální začleňování“, která se stala iniciativním a poradním orgánem Rady kraje pro oblast integrace národnostních menšin, cizinců a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Tato komise kromě výměny informací k aktuálním problémům spojených například s nežádoucím vývojem v některé lokalitě Libereckého kraje, projednává především připravované koncepční a strategické dokumenty v oblasti sociálního začleňování, menšinové politiky, projekty a programy podporující sociální integraci, plánování a transformaci sociálních služeb, projektové žádosti pro projekty financované z evropských strukturálních fondů a jiných dotačních programů pro danou cílovou skupinu.

Bližší informace o činnosti komise a jmenný seznam členů komise naleznete na: https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/komise-rady-libereckeho-kraje/pro-narodnostni-mensiny-cizince-a-socialni-zaclenovani