Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Projekty

Projekt: "Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování"

                   Logo ASZ

Liberecký kraj je od roku 2020  jedním z partnerů realizovaného projektu "Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování", jehož nositelem je organizace "Agentura pro sociální začleňování". Projekt je realizován za finanční podpory ESF         
v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Dalšími partnery projektu jsou kraje Královehradecký, Olomoucký a Statutární město Chomutov.

Bližší informace: https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-agentura-pro-socialni-zaclenovani-jako-inovacni-akter-politiky-socialniho-zaclenovani/

Projekt: "Města a inkluzivní strategie"

MISI

Liberecký kraj byl v období 2017-2020 jedním z partnerů realizovaného projektu "Města a inkluzivní strategie", jehož nositelem je organizace "Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s." Projekt byl realizován za finanční podpory ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Mezi další partnery projektu byli Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj.

Bližší informace: https://www.migrace.com/cs/regularizace/mesta-a-inkluzivni-strategie

Terénní výzkum v Libereckém kraji - výsledky a doporučení