Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Informace a doporučení pro obce

Doporučení pro obce a města
Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeb bydlení. Toto doporučení vzniklo za vzájemné spolupráce veřejného ochránce lidských práv s dotčenými ústředními orgány státní správy.

Identifikace sociálně vyloučených lokalit

Kuchařka - nástroje pro obce v boji proti sociálnímu vyloučení

Metodika vytváření strategie sociálního začleňování

Metodika sociální práce v sociálním bydlení

Manuál pro obce - Ne zvaní hosté možností, jak se aktivně bránit shromážděním z nenávisti

NightSCOPE - NightSCOPE je online zdroj, který si klade za cíl pomoci místním tvůrcům veřejné politiky a pracovníkům v praxi vyhodnotit a zdokonalit přístupy k zajištění bezpečného a zdravého prostředí nočního života.

Závěrečná zpráva - Kvantitativní sběr dat v oblasti bydlení na úrovni obcí v Libereckém kraji