Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+

Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+

Strategie ukazuje směr, kterým by se řešení sociálního vyloučení mělo ubírat, prosazuje společensky odpovědné hodnoty vztahující se k boji se sociálním vyloučením, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení sociálního vyloučení  a zasazuje se o šíření principu mainstreamingu sociálního začleňování na všech správních úrovních  v rámci kraje.

Schváleno usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje číslo 513/21/ZK dne 30. 11. 2021.