Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec

Název: Občanské sdružení  D.R.A.K.

Forma: Občanské sdružení

IČO: 266 36 328           

Adresa: Liberec 1, Oblačná 450, 460 01 

Kontaktní osoba: předseda Ladislav Kořínek

Telefon: 485 102 668

Fax: 482 710 602
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

www stránky: http://www.sdruzenidrak.org
Stručná charakteristika:

Je samostatná, dobrovolná, nezávislá a otevřená organizace, která se aktivně podílí na komplexní péči o tělesně postižené osoby a jejich pečující rodiny.

Cílem našeho sdružení je zřizovat  a poté udržovat systém kvalifikované moderní péče o tělesně postižené osoby/ děti, mládež, dospělé/ a jejich pečující rodiny.

 

Sdružení D.R.A.K.

D. – domov

R. – rehabilitace

A. - aktivita

K. – komunikace

 

Cílem tohoto sdružení je zřídit:

1. Centrum aktivit pro tělesně postižené a pečující rodiny

2. Středisko nezávislého způsobu života pro osoby s tělesným postižením:

asistenční bydlení pro 4 tělesně postižené osoby odkázané na péči druhé osoby, se zachováním možnosti  vzdělávání a zaměstnávání, včetně volnočasových aktivit.

Zřízení respitní péče pro 2 tělesně postižené osoby.

Respitní péče – odlehčující péče pro pečovatele.

 

Péče o  tělesně postižené , péče o pečující a členy sdružení:

- rehabilitace

- kurz plavání pro tělesně postižené, stolní tenis

- jazykové kurzy

- ozdravné pobyty

- sociální poradenství

- poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek

- psychorehabilitační pobyty       

- vzdělávací programy a výcvikové semináře pro sociální dezintegrací či izolací ohrožené skupiny občanů / tělesně postižené osoby, pečující/

- vzdělávací či aktivační programy

- výchova občanů k získání a upevnění občanských i seberozhodovacích kompetencí, zvýšení právního vědomí občanů

- výcvik komunikačních dovedností občanů k překonávání hrozící sociální izolace

- trénink sebeobsluhy, soběstačnosti a základních pracovních činností