Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Poradní a setkávací centrum POSEC Frýdlant

Název zařízení: PORADNÍ A SETKÁVACÍ CENTRUM (POSEC)

Forma: součást oddělení prevence MěÚ Frýdlant

Zřizovatel: Město Frýdlant

IČO: 262781

Adresa: nám. T. G. M. 37, 464 01  FRÝDLANT

Provozovna: Dům dětí a mládeže, Mládeže 907, Frýdlant

- Poradenství pro dospívající a dospělé (Mgr. Pavelčák, tel 728 022 618), objednávky telefonicky denně od 21 do 21:30 hodin, poradna ve středu od 8 - 16 hodin
- Poradenství dětského psychologa (Mgr. Kozáková, tel. 608 664 165) v sudý čtvrtek od 10 do 16 hodin
Provozovna: Havlíčkovo náměstí 304, Frýdlant
- Občanská poradna (Jan Samšiňák, tel. 775 077 234), objednávky telefonicky v pondělí a vpátek od 9 do 21 hodint, poradna ve čtvrtek od 15 do 17:45 hodin
- Klub duševního zdraví (Bc. Trakal, tel. 773 626 794), v pátek 10 do 13:30 hodin

E-mail: posec@mu-frydlant.cz

Cílová skupina: lidé z Frýdlantského výběžku

DO PORADEN JE VELMI VHODNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT!

www stránky:  http://www.frydlantvc.cz

Stručná charakteristika:

Do POSECu mohou přijít všichni, kteří chtějí poradit či provázet obtížnou životní situací nebo stavem (osobní a partnerské problémy, problémy v rodině, výchova dětí, závislosti - alkohol, drogy, automaty, problémy v zaměstnání, v bydlišti, psychosomatické potíže, duševní nemoci,...). POSEC má v současné době 6 hlavních činností:

  1. Terénní práce pro uživatele drog (provádí K-centrum Lbc)
  2. Poradenství pro dospívající a dospělé nejen s problémem závislostí (též pro ko-uživatele)
  3. Poradenství dětského psychologa – vztahové a výchovné problémy, děti po psychickém traumatu
  4. Program „Pět P“ – individuální „bezpečné“ trávení volného času s dobrovolníkem
  5. Program „Občanská poradna“ – účelem je vrátit klientům kontrolu nad jejich vlastními záležitostmi
  6. Klub duševního zdraví - setkávání lidí s duševním onemocněním (též pro blízké osoby)

 Všechny hlavní činnosti realizují zkušení externí odborníci.

Služby jsou anonymní, diskrétní a bezplatné.

 

Vedlejšími činnostmi jsou setkávání odborné a laické veřejnosti nad problematikou sociálně patologických jevů ve Frýdlantském výběžku, semináře, besedy,  tiskové konference,...

POSEC realizátoři

Realizátoři jednotlivých programů se zadavateli při slavnostním zahájení programu POSECu dne 18. prosince 2003 v obřadní síni frýdlantské radnice. Uprostřed starosta města Frýdlant Jindřich Wurm.