Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor sociálních věcí

TyfloCentrum Liberec

 

 Tyflocentrum

Název: Tyflocentrum Liberec o.p.s. 

Forma: obecně prospěšná společnost

Zřizovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1

IČO: 25475894

Adresa: Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 - Králův Háj, detašované pracoviště Spolkový dům Jablonec nad Nisou

Ředitel:  Ing. Rudolf Vrzala

Telefon: 488 577 661

E-mail: liberec@tyflocentrum.cz

Cílová skupina: zrakově postižené osoby – mládež do 26 let, osoby se zrakovým postižením 27-64-let, senioři nad 64 let, rodiny osob se zrakovým postižením

 

 

www stránky: Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

 

Stručná charakteristika:

Denní centrum sociálních služeb pro občany se zrakovým postižením v celém Libereckém kraji. Pobočky Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Turnov a Semily.

Denní centrum sociálních služeb poskytuje tyto obecně prospěšné služby:

-          sociálně právní poradenství

-          rekondiční pobyty

-          půjčovna zvukových nosičů

-          poradenství a konzultace při výběru kompenzačních pomůcek

-          kurzy obsluhy pomůcek a PC

-          služby digitalizace

-          asistenské a průvodcovské služby, předčitatelská služba, nácvik sebeobsluhy