Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Dotační řízení jednotlivých ministerstev - internetové odkazy

Dotační řízení jednotlivých ministerstev - internetové odkazy

Zde najdete odkaz na stránky jednotlivých ministerstev, které poskytují dotace v souvislosti se sociální sférou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz  - dotace najdete zvlášť u každé problematiky. Doporučujeme -  dotace rodina , dotace sociální služby

Ministerstvo vnitra - prevence kriminality http://www.mvcr.cz/prevence/formular/index.html

Ministerstvo zdravotnictví - http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=206 (od 1.8.vyhlášena výzva pro rok 2008!)

Ministerstvo pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz/index.php?show=001024003005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz - oficiální stránky; dotace najdete v menu jednotlivých témat. Doporučujeme - dotace mládež , prevence sociálně-patologických jevů - podpůrné programy , speciální školství , ekonomika školství