Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Otázky a odpovědi v souvislosti s vyplňováním žádosti

Dotaz:

Marně hledám formulář k Výzvě k předkládání žádosti o dotaci z Podprogramu na podporu soc.služeb Libereckého kraje na rok 2014. Je použitelný formulář pro rok 2013?

Odpověď:

Ano, použijte aktuální formulář platný pro rok 2013.

______________________________

Dotaz:

Chci se zeptat na požadované doklady ohledně návštěvnosti, jakým způsobem je potřebujete doložit. Máme prezenční listiny na každou akci, kterou pořádáme. Za celý rok je to velké množství papírů, tak se chci zeptat, zda Vám stačí tyto dokumenty naskenované, nebo je skutečně potřebujete v papírové podobě. Dále jsme provozovali v loňském roce miniškolku/hlídání dětí a rodiče sepisovali za každý den evidenční list, když předávali dítě do péče. Ti, kteří si nechávali dítě hlídat pravidelně pak podepisovali 4stránkovou smlouvu. Pokud bychom všechny tyto dokumenty kopírovali, jedná se asi o 120 stran papíru. Zajímá mne tedy, zda Vám stačí jen jmenný seznam rodičů s uvedením počtu dětí, jeden vzorový evidenční list  a jedna smlouva, s tím, že na vyžádání můžeme vše ostatní doložit.

 

Dále mne zajímá, jakým způsobem chcete doložit provozní dobu Centra. Stačí tabulka pravidelného programu a odkaz na web kde máme program uveden?

 

Ohledně úvazků, můžeme žádat i na nová pracovní místa, která nyní nemáme vzhledem k nedostatku financí? Přehled žádaných akcí si přejete jen uvést v rozpočtu, nebo je nutno někde textově rozepisovat?

Odpověď:

Dokladem je myšleno i potvrzení či čestné prohlášení s razítkem a podpisem organizace s poznámkou, že jsou všechny seznamy, případně evidenční karty listy, smlouvy k dispozici v MC. Otázkou zůstává, co vše budete muset doložit následně pro potřeby vyúčtování projektu. Nyní jde pouze o žádost do výzvy.

Je lepší vytáhnout požadované informace na zvláštní prohlášení,  podepsat a orazítkovat na přehledu návštěvnosti, provozní doby, než se jen odkazovat na výroční zprávu, kterou ale také dokládáte.

Každý klient je započítán tolikrát, kolikrát navštíví program.

Přehled úvazků vytvořených pracovních míst: jedná se o pracovní úvazky v době realizace projektu, tj. od 1.7.2013 – 30.6.2014.

______________________________

Dotaz:

Popis projektu můžeme udělat na univerzálním formuláři?  – nenašla jsem na webových stránkách žádný konkrétní k tomuto projektu.

Povinné přílohy k žádosti: Doklad o provozní době mateřského centra, Doklad o roční návštěvnosti mateřského centra

Prosím o upřesnění co je myšleno „dokladem“ – jako organizace můžeme vydat přehled či čestné prohlášení. O vydání dokladu nemáme koho požádat. Nebo jako doklad stačí Výroční zpráva organizace za rok 2012 pokud je to v ní uvedeno?

Přehled úvazků vytvořených pracovních míst - Má se jednat o současný stav – před projektem, nebo o stav pracovních úvazků který předpokládáme v době projektu? Nebo pouze nově vzniklé úvazky hrazené z prostředků LK?

Návštěvnost v mateřském centru – jedná se o intervenci? ( Dle hodnotícího kritéria předpokládám, že zde je každý klient započítán tolikrát kolikrát navštíví program.)

Odpověď:

Formulář je standardizovaný pro všechny dotační fondy kraje.

Dokladem je myšleno i potvrzení či čestné prohlášení s razítkem a podpisem organizace s poznámkou, že jsou všechny seznamy, případně evidenční karty listy k dispozici v MC. Je lepší vytáhnout požadované informace na zvláštní prohlášení – vypracovat přehled návštěvnosti, provozní doby, než se jen odkazovat na výroční zprávu, kterou ale také dokládáte.

Každý klient je započítán tolikrát, kolikrát navštíví program.

Přehled úvazků vytvořených pracovních míst

Jedná se o pracovní úvazku v době realizace projektu, tj. od 1.7.2013 – 30.6.2014.

______________________________

Dotaz:

prezenční listiny jsme nikdy nepodepisovali, máme pouze sešitek, kolik nás kdy bylo...

Odpověď:

pro potřeby Vaší žádosti postačí forma Čestného prohlášení o roční návštěvnosti centra, uvedení této skutečnosti s poznámkou, že podklady jsou k dispozici v centru, podepsané oprávněnou osobou jednat jménem centra, případně s razítkem

______________________________

Dotaz:

...není mi úplně jasné, co všechno jsou investiční a co neinvestiční náklady...potřebujeme např. zrekounstruovat toalety, kam s vlhkými stěnami....je to ještě neinvestice?  

Odpověď:

s ohledem na skutečnost, že bude třeba přidělené finanční prostředky vašemu centru následně řádně vyúčtovat, doporučujeme konzultovat žádost s ekonomem, který Vám bude následně nápomocen i při vyúčtování. V případě plánované rekonstrukce toalet se jedná o investici, která by byla navíc v rozporu s předmětem podpory výzvy.

______________________________

Dotaz:

prosim Vas o upresneni, kam uvest v zadosti provozni naklady MC. V tabulce Zavazne vystupy projektu toto musi byt uvedeno? V tabulce financni rozvaha: cislo 3 (je uvedeno energie), nebo do ostatni?

Odpověď:

 • Ad upřesnění provozních nákladů – je nutné, aby jste si sami rozdělili a blíže specifikovali o jaké provozní náklady se jedná. Kolonka s takovýmto souhrnným názvem ve formuláři není (nájem, služby, energie ano…).
 • Ad Závazné výstupy – v okamžiku, kdy máte blíže specifikovány o jaké provozní náklady se jedná je možné tyto položky vyplnit do Závazných výstupů projektu a doplnit je výší vašeho požadavku na finanční podporu z DF LK.
 • Ad finanční rozvaha - formulář obsahuje takovéto položky v bodě 3 či 4.

______________________________

Dotaz:

Termín realizace projektu

- pokud uvedený projet běží v našem mateřském centru po celý rok 2013 a je naplánován i na celý rok 2014, máme do žádosti napsat celé roky nebo pouze období, na které je výzva vypsaná (tedy 7/13 - 6/2014)

Rozhodující závazné výstupy projektu

- lze do názvu parametru napsat provozní náklady centra, mzdové náklady včetně DPP na realizaci projektu, nákup materiálu na realizaci projektu?

Zdroje na zajištění projektu, Předběžná finanční rozvaha projektu

- pokud je v termínu realizace projektu uvedený termín 7/13 - 6/2014, máme zde uvést částky za celý rok nebo je upravit poměrně k počtům měsíců, na který je projet plánovaný?

Předběžná finanční rozvaha projektu

- kam v této rozvaze zařadit provozní náklady projektu (nájem prostor, voda, plyn, elektřina)

Odpověď:

 • Ad Termín realizace projektu: ano, uveďte 7/13 - 6/2014
 • Ad Rozhodující závazné výstupy projektu: ano, s uvedením výše požadované částky na konkrétní náklady, souhrnně do výše max. 100.000,- Kč
 • Ad Zdroje: částky upravte poměrně k počtu měsíců, na který je projekt plánovaný
 • Ad Předběžná finanční rozvaha: nájem prostor bod. č. 6, voda, plyn a elektřina bod č. 3

______________________________

Dotaz:

V závazných výstupech nemáme uvedeny Kč ale hodiny. Navíc jsme chtěly použít případné získané finannce nejen na osobní náklady, ale i na provozní , nákup zboží, a máme uvedeny výdaje i na drobný dlouhodobý majetek, chceme zakrytovat radiátory pro zvýšení bezpečnosti malých návštěvníků a pořídit nový notebook, neboť starý už dosluhuje.

Odpověď:

 • Ad Závazné výstupy projektu, je třeba splnit požadavek výzvy, viz

 

 

N.

 

Ostatní:

 1. Žadatel musí uvést požadavek na jednu či více činností v tabulce žádosti „Rozhodující závazné výstupy projektu“ takto:
 • ve sloupci „Název parametru“ uvede název činnosti
 • ve sloupci „Měrná jednotka“ uvede Kč
 • ve sloupci „Hodnota parametru“ uvede požadovanou výši dotace z dotačního fondu na konkrétní činnost

 

 • V případě nedodržení výše podpory v žádosti (v Kč a %) a nedodržení maximálního počtu podaných žádostí a nedodržení odst. 1. N. Ostatní, bude pohlíženo na tyto nedostatky jako méně závažná pochybení nedodržení podmínek výzvy a žadatel bude vyzván administrátorem k nápravě žádosti.

 

 • Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu Libereckého kraje není právní nárok a poskytnutí dotace z  programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu v obdobích následujících.

Tzn., že uvedete měnu Kč a výši požadované dotace. V případě nesplnění tohoto požadavku bude tato skutečnost hodnocena jako nesplnění formálních požadavků výzvy a Vaše žádost by byla vyřazena z dalšího hodnocení.

 • Ad záměr využít prostředky nejen na osobní náklady: následující požadované činnosti (maximálně 4 dle počtu řádků v tabulce) si promyslete, uveďte výši požadované částky (souhrnně maximálně do výše 100.000,- Kč dle Výzvy) a doplňte také do tabulky Předběžná finanční rozvaha projektu. Činnosti podléhají Předmětům podpory ve výzvě, viz

 

Předmět podpory

Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (dále jen DF LK) se poskytuje na úhradu nákladů na poskytování základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, programy pro všechny generace, poradenská činnost. Zároveň se tato dotace poskytuje na úhradu nákladů, které souvisí s činnostmi v souladu s etickým kodexem, strategickými cíli a stanovami mateřských center.

 

Tzn., že provozní náklady, nákup zboží na činnost center, výdaje na drobný dlouhodobý majetek a nákup notebooku (nepřevyšující částku 40.000,- Kč) mezi ně patří. Úprava radiátorů je z hlediska požadavku ve výzvě riziková.

____________________________

Dotaz:

...potřebovali bychom  nakoupit hračky a výtvarné potřeby, obruče na cvičení, s tím snad nebude problém....a pak bychom potřebovali nějaké skříňky, koberec do herny a vysavač, hračky a knížky pro děti i nějaké odborné o výtvarných technikách...  kdyby šly nakoupit alespoň materiály na opravu těch plesnivých zelených omítek na WC, bylo by to fajn :-) Jsme ve velmi starém domě, je to problém....

Odpověď:

 • Ad hračky, výtvarné potřeby, obruče na cvičení: podporuje vaši činnost ve smyslu výzvy a lze je požadovat
 • Ad skřínky(nepřesahující výši 40.000,- Kč), koberec, hračky a knížky pro děti, knížky o odborných technikách: podporuje vaši činnost ve smyslu výzvy a lze je požadovat
 • Ad úprava WC, která je jistě opodstatněná, doporučuji ji uhradit z jiných zdrojů, které hradí vaše provozní náklady.

______________________________

Dotaz:

Chci se zeptat na termín odevzdání žádostí. Bude vám stačit, když žádost odešleme 4.října poštou (datum poštovního razítka bude 4.10.) nebo je to pozdě a žádosti musí opravdu fyzicky být už 4.10. do 14 hodin u vás na podatelně?

Odpověď:

Dle výzvy je třeba podat žádost do 4.10.2013 do 14 hodin poštou v tištěné podobě. Tzn., že rozhodující bude razítko pošty z toho dne, kdy byla žádost na poštu podána. Důležité je splnit současně podmínku, že žádost je do tohoto termínu odeslána také elektronicky prostřednictvím portálu KÚ LK.

______________________________