Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

5.III Podprogram na podporu činností mateřských center - výzva ukončena

Dne 27.8.2013 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 303/13/ZK vyhlášení a podmínky výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu č. 5.3 - Podprogram na podporu činností mateřských center.

Dotace z tohoto podprogramu se poskytuje na úhradu nákladů na poskytování základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center, programy pro všechny generace, poradenská činnost. Zároveň se tato dotace poskytuje na úhradu nákladů, které souvisí s činnostmi v souladu s etickým kodexem, strategickými cíli a stanovami mateřských center.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci pro rok 2013, Hodnotící formulář, Mapa procesu

 

Podklady a materiály platné pro všechny podprogramy:

Formuláře (__)

STATUT DOTAČNÍHO FONDU, (__)

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY (__)

DOTAČNÍ KALENDÁŘ (__)

Usnesení č. 457/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci výzvy podprogramu č. 5.3 Podprogramu na podporu činnosti mateřských center

Zastupitelstvo kraje po projednání

rozhoduje

 

1.

 

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu LK a to v rámci podprogramu č. 5.3 - Podprogram na podporu činností mateřských center v úhrnném objemu 1.490.400 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši:

« více informací v dokumentu zde »

2.

 

o neposkytnutí dotace v rámci podprogramu č. 5.3 - Podprogram na podporu činností mateřských center, na následující projekt, který nesplnil závazné podmínky výzvy a byl vyřazen z důvodů administrativního nesouladu:

« více informací v dokumentu zde »

 

schvaluje

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/13/ZK, kterým se upravují ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond LK, odbor sociálních věcí, podprogramu č. 5.3 - Podprogram na podporu činností mateřských center, ve výši 1.490.400,- Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly

a ukládá

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.

Termín: 31. 12. 2013