Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

5.II Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - 1.výzva - ukončena

Podklady a materiály platné pro všechny podprogramy:

Formuláře (__)

STATUT DOTAČNÍHO FONDU, (__)

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY (__)

DOTAČNÍ KALENDÁŘ (__)

Usnesení č. 346/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podprogramu č. 5.2 Podprogramu na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Zastupitelstvo kraje po projednání

schvaluje

 

1.

 

Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/13/ZK, kterým se upravují ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond LK, odbor sociálních věcí, podprogram č. 5.2 Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve výši 250.000,- Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

2.

 

poskytnutí neinvestičních transferů z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu LK a to podprogramu č. 5.2 - Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v úhrnném objemu 250.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši:

« více informací v dokumentu zde »

3.

 

vyřazení následujících projektů podprogramu č. 5.2 - Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, které nesplnily závazné podmínky výzvy a byly vyřazeny z důvodů administrativního nesouladu:

« více informací v dokumentu zde »

a ukládá

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.

Termín: 31. 10. 2013