Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Otázky a odpovědi v souvislosti s vyplňováním žádosti

Dotaz č. 2:

Dobrý den,
chtěli bychom žádat o dotaci z podprogramu na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a nejsme si jisti v některých kolonkách.
V rozhodujících závazných výstupech uvádíme:

Název parametru                                                           Měrná jednotka              Hodnota parametru

NZDM pro děti a mládež a číslo registra                20000                                   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

NZDM pro děti a mládež a číslo registra                30000                                   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Otázka zní, zda v hodnotě parametru stačí uvádět odvětví poskytované služby, nebo zda máme uvádět naprosto konkrétně. Např. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zahrnují volnočas, pracovní výchovu, nácvik, doučování, výtvor, rozvoj dovedností a návyků atd. Jestli tedy nemáme uvést konkrétní činnost, např. doučování?

Dále, v části financování je uveden i rok 2014, 2015. Máme ho vyplnit stejně jako aktuální rok, nebo další roky nemáme vyplňovat vůbec?

Odpověď:

na základě Vašich dotazů Vám sdělujeme následující:

Název parametru máte vyplněný špatně, musíte mít 1 údaj (nerozdělovat částku) a vyplňte dle  informací z výzvy, kde Vám podmínky parametru přikládám okopírované právě přímo  z této výzvy 5.2 .
Můžete žádat opravdu maximálně o 50 tisíc Kč, více nepište, neboť byste museli žádost přepracovat - viz bod 2 v tabulce.
Další roky uvádět nemusíte.
Bod N. Výzvy, Ostatní:
1.      Žadatel musí uvést požadavek na jednu či více služeb v tabulce žádosti "Rozhodující závazné výstupy projektu" takto:
.     ve sloupci "Název parametru" uvede druh sociální služby včetně čísla registrace služby,
.    ve sloupci "Měrná jednotka" uvede Kč
.     ve sloupci "Hodnota parametru" uvede požadovanou výši dotace z dotačního fondu na konkrétní sociální službu.

2.      V případě nedodržení výše podpory v žádosti (v Kč a %) a nedodržení maximálního počtu podaných žádostí a nedodržení odst.1. N. Ostatní, bude pohlíženo na tyto nedostatky jako méně závažná pochybení nedodržení podmínek výzvy a žadatel bude vyzván administrátorem k nápravě žádosti.

Dotaz č. 1:

Dobrý den rád bych se vás zeptal na žádost do Podprogramu na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Obsahem naší žádosti by měl být nákup vybavení klubu a dále prostředky na zajištění vstupu (klienti i pracovníci) do sportovních a dalších zařízení. V současnosti je provoz našeho NZDM financován z dotace MPSV. Můj dotaz směřuje na tabulku zdroje na zajištění projektu. Potřeboval bych potvrdit nebo vyvrátit mou domněnku, že ostatní zdroje je dotace MPSV v celé výši?

Odpověď:

k Vašemu dotazu uvést toto:

  • Nákup vybavení klubu či vynaložení prostředků na vstup do sportovního či jiného zařízení je v rozporu s Předmětem podpory Výzvy DF LK, Podprogramu č. 5.2. – Způsobilé výdaje. Doporučujeme uplatnit požadavek na provozní náklady: nákup materiálu, nákup služeb, osobní náklady.
  • Ostatní zdroje na zajištění projektu mohou být např. od MŠMT, MPSV, obce, ESF a jiné nadace…