Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Dotační fond LK pro rok 2013 - informace o Programu resortu sociálních věcí

Kontaktní osoba: Ing. Diana Ahmadi, ekonom, oddělení sociálních služeb, e-mail: diana.ahmadi@kraj-lbc.cz , tel.: 485 226 441.

Podklady a materiály platné pro všechny podprogramy:

Formuláře (__)  

STATUT DOTAČNÍHO FONDU, (__)

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY (__)

DOTAČNÍ KALENDÁŘ (__)

Usnesení č. 456/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 303/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci 2. výzvy podprogramu č. 5.1 Podprogramu na podporu sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje po projednání

schvaluje

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 303/13/ZK, kterým se upravují ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond LK, odbor sociálních věcí, 2. výzva podprogramu č. 5.1 Podprogram na podporu sociálních služeb ve výši 540.000,- Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

rozhoduje

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu LK a to v rámci 2. výzvy podprogramu č. 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb v úhrnném objemu 540.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši:

« více informací v dokumentu zde »

a ukládá

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.

Termín: 31. 12. 2013

Usnesení č. 457/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci výzvy podprogramu č. 5.3 Podprogramu na podporu činnosti mateřských center

Zastupitelstvo kraje po projednání

rozhoduje

 

1.

 

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu LK a to v rámci podprogramu č. 5.3 - Podprogram na podporu činností mateřských center v úhrnném objemu 1.490.400 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši:

« více informací v dokumentu zde »

2.

 

o neposkytnutí dotace v rámci podprogramu č. 5.3 - Podprogram na podporu činností mateřských center, na následující projekt, který nesplnil závazné podmínky výzvy a byl vyřazen z důvodů administrativního nesouladu:

« více informací v dokumentu zde »

 

schvaluje

změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 304/13/ZK, kterým se upravují ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond LK, odbor sociálních věcí, podprogramu č. 5.3 - Podprogram na podporu činností mateřských center, ve výši 1.490.400,- Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly

a ukládá

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.

Termín: 31. 12. 2013

Výsledky podprogramu č. 5.2 - usnesení č. 346/13/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 24. 9. 2013 

Usnesení č. 346/13/ZK

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/13 – poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podprogramu č. 5.2 Podprogramu na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Zastupitelstvo kraje po projednání

schvaluje

 

1.

 

Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 222/13/ZK, kterým se upravují ukazatele v kapitole 926 05 – Dotační fond LK, odbor sociálních věcí, podprogram č. 5.2 Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve výši 250.000,- Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,

2.

 

poskytnutí neinvestičních transferů z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu LK a to podprogramu č. 5.2 - Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v úhrnném objemu 250.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši:

« více informací v dokumentu zde »

3.

 

vyřazení následujících projektů podprogramu č. 5.2 - Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, které nesplnily závazné podmínky výzvy a byly vyřazeny z důvodů administrativního nesouladu:

« více informací v dokumentu zde »

a ukládá

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.

Termín: 31. 10. 2013

 

Výsledky podprogramu č. 5.1. - usnesení č. 210/13/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 28. 5. 2013

Usnesení č. 210/13/ZK

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 105/13 - snížení kapitoly 919 03 - Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 05 - Dotační fond LK a poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb

Zastupitelstvo kraje po projednání

rozhoduje

 

1)

o poskytnutí neinvestičních transferů z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu LK a to podprogramu č. 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb v úhrnném objemu 4.594.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši:

« více informací v dokumentu zde »

 

2)

o vyřazení následujících projektů podprogramu č. 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb, které nesplnily závazné podmínky výzvy a byly vyřazeny z důvodů administrativního nesouladu:

« více informací v dokumentu zde »

schvaluje

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 105/13, kterým se snižují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezerva Dotačního fondu LK ve správě odboru sociálních věcí o celkovou částku 5.000.000,- Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 926 05 – Dotační fond, odbor sociálních věcí o celkovou částku 5.000.000,- Kč, z toho na:
a) podprogram č. 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb ve výši 4.600.000,- Kč,
b) podprogram č. 5.2 - Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve výši 400.000,- Kč,

a ukládá

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013.

Termín: 30. 06. 2013