Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Odbor sociálních věcí

Grantový fond LK - programy podpory do roku 2012

Grantový fond Libereckého kraje (dále jen „grantový fond“) je zřízen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje jako trvalý účelový fond Libereckého kraje v souladu s ustanovením §14 zákona č. 129/2000 Sb.,o krajích a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Odbor sociálních věcí vyhlašuje pravidelně na začátku každého roku Programy na podporu projektů a činností směřujících k rozvoji území Libereckého kraje a ke zkvalitnění života na jeho území, a to v oblasti

  • poskytování sociálních služeb - G9 Program podpory poskytování sociálních služeb
  • poskytování paliativní a hospicové péče - G27 Program podpory paliativní a hospicové péče

Postup vyhledávání informací pro žadatele:

Výzvy do roku 2012 na podávání žádostí o financování projektů z těchto oblastí se nacházejí na hlavní stránce Krajského úřadu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz/, sekci Grantový fond regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3741 pod odkazem aktuálního roku.

 

V případě jakýchkoliv nejasností prosím kontaktujte Koordinátora dotačních řízení Odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, Ing. Marcelu Hlavovou, Ph.D., e-mail: marcela.hlavova@kraj-lbc.cz, tel.: kl. 397.