Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Další orgány poskytující sociálně-právní ochranu dětí

Sociálně-právní ochranu vykonávají soudy a orgány určené zákonem o sociálně-právní ochraně:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,

  • krajské úřady,

  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady,

  • Úřad práce ČR,

  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (ve vztahu k zahraničí).

Sociálně-právní ochranu dětí zabezpečují též kraje a obce v samostatné působnosti a fyzické a právnické osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany..

Kontakty na orgány sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji (zde)

Zadejte text