Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Kontakty

Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK)

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

tel. + 420 485 226 111 

fax: + 420 485 226 362

datová schránka: c5kbvkw

Podatelna-  (zde)

Pracovní doba orgánu sociálně-právní ochrany dětí KÚ LK:

pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.

úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 14:00 hod.

Vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Šebková Jolana                    485 226 540, 602 249 023        kancelář: 1117 (11. patro)                 jolana.sebkova@kraj-lbc.cz 

Vedoucí oddělení sociální práce

Mgr. Vedralová Ivana                   485 226 349, 739 541 598           kancelář: 1125 (11. patro)                ivana.vedralova@kraj-lbc.cz

vykonává všechny činnosti spojené s vedením oddělení sociální práce

řídí a kontroluje sociálně-právní ochranu dětí, organizaci a zprostředkování náhradní rodinné péče na území kraje

Sociální pracovnice

Mgr. Michaela Krejčová                485 226 398, 739 541 519      kancelář: 1131 (11. patro)             michaela.krejcova@kraj-lbc.cz

žadatelé o osvojení

metodika sociálně-právní ochrany dětí

 

Mgr. Věra Maškarincová             485 226 446, 775 855 564         kancelář: 1131 (11. patro)             vera.maskarincova@kraj-lbc.cz

metodické vedení sociálně-právní ochrany dětí

evidence dětí vhodných pro zprostředkování náhradní rodinné péče

pověřené osoby

státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

Bc. Hradiská Kateřina              485 226 559, 725 741 503     kancelář: 1130 (11. patro)             katerina.hradiska@kraj-lbc.cz

žadatelé o pěstounskou péči

evidence dětí vhodných pro zprostředkování náhradní rodinné péče

metodika sociálně-právní ochrany dětí

příprava a organizace pěstounských setkání

Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

 

Bc. Kozderková Dana             485 226 443, 778 538 446      kancelář: 1130 (11. patro)               dana.kozderkova@kraj-lbc.cz

žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu

evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu

evidence dětí, které jsou umístěné v péči pěstounů na přechodnou dobu

metodika sociálně-právní ochrany dětí

příprava a organizace pěstounských setkání

Skupina pro vyhledávání náhradních rodičů 

 

Bc. Mochalová Dalila               485 226 697, 739 541 562      kancelář: 1131 (11. patro)                dalila.mochalova@kraj-lbc.cz

pověřené osoby

státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

standardy kvality sociálně-právní ochrany

metodika sociálně-právní ochrany dětí

agenda kurátorů pro mládež

agenda týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí; domácí násilí v rodinách s dětmi

Psycholog pro náhradní rodinnou péči

PhDr. Bělská Simona              485 226 582, 778 538 447       kancelář: 1124 (11. patro)                  simona.belska@kraj-lbc.cz

psycholog

agenda náhradní rodinné péče, odborné posouzení žadatelů i dětí

zástup vedoucí oddělení sociální práce 

děti do náhradní rodinné péče z jiných krajů

 

V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE PODAT STÍŽNOST NA VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, JE MOŽNÉ SE OBRÁTIT NA KTERÉHOKOLIV Z VÝŠE UVEDENÝCH PRACOVNÍKŮ.