Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor sociálních věcí

Poradní sbor pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu Libereckého kraje

Poradní sbor je zřízený hejtmanem kraje na základě zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně právní ochraně dětí pro plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Účast členů poradního sboru na jednání je jiným úkonem v obecném zájmu dle § 203 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Poradní sbor spolupracuje na vytváření programů a koncepcí kraje v oblasti zajištění a rozvoje služeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů, na žádost krajského úřadu posuzuje žádosti o změnu pověření nebo o vydání nového pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v případě, že pověřená osoba chce na území kraje zřídit nové zařízení sociálně-právní ochrany.

Poradní sbor tvoří odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zejména odborníci z oblasti pediatrie, psychologie, pedagogiky, zástupce obcí, pověřených osob, poskytovatelů sociálních služeb, škol a školských zařízení, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů policie, státních zastupitelství, zaměstnanci krajského úřadu a obecního úřadu obcí s rozšířenou působností.

Členové poradního sboru si vytyčili jako cíl vytvoření Analýzy pobytových zařízení pro děti do 18 let na území Libereckého kraje (zde).

Jednací řád

Jednací řád poradního sboru (zde)

Příloha jednacího řádu (zde)

Zápisy z jednání poradního sboru

2019

jednání konané dne 21. 5. 2019 (zápis)

2018

jednání konané dne 11. 4. 2018 (zápis, výpis usnesení)

jednání konané dne 13. 12. 2018 (zápis)

2017

jednání konané dne 10. 10. 2017 (zde)

2016

jednání konané dne 7. 11. 2016 (zde)

2015

jednání konané dne 10. 12. 2015 (zde)

2014

jednání konané dne 16. 10. 2014 (zde)

jednání konané dne 12. 6. 2014 (zde)

jednání konané dne 13. 2. 2014 (zde)

2013

jednání konané dne 24. 10. 2013  (zde)

jednání konané dne 30. 5. 2013 (zde)

jednání konané dne 7. 3. 2013 (zde)